LifeACADEMY

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.Alvin Toffler


LifeAcademy – projekt kontinuálneho vzdelávania pre širokú verejnosť

V LifeAcademy sa zameriavame na interaktívne vzdelávanie v oblasti psychológie, rozvoja osobnosti a wellbeing. Najnovšie poznatky zo sveta vedy, výskumy, prípadové štúdie, kazuistiky, diskusie a praktické cvičenia vás naučia lepšie porozumieť ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba komplexnejšie.

Vzdelávacie moduly sú realizované v malých skupinách (max. 10 študentov) tak, aby bol zachovaný dostatočný priestor pre každého účastníka a vzájomnú interakciu s lektorom a študentami navzájom. V LifeAcademy vychádzame z najnovších poznatkov zo sveta psychológie, neurobiológie, behaviorálnych vied a neurovedy. Všímame si a upozorňujeme na pseudovedecké koncepty a spoločne sa učíme myslieť kritickejšie, flexibilnejšie a racionálnejšie.

“Ak si myslíte, že vzdelanie je drahé, skúste nevzdelanosť.”

Robert Orben


Kde uplatníte svoje vedomosti?

Medziľudské vzťahy

Kariéra a odborný rast

Zdravie a wellbeing

Aktuálna ponuka kurzov

 • ORG-01-S 2021
 • individuálne termíny
  (9.00 – 18.00)

Psychológia výberového pohovoru

Ako profesionálne viesť výberový pohovor, aké druhy výberových pohovov existujú, ako vybrať toho správneho kandidáta a aká je validita jednotlivých techník výberu pri predpovedaní správania sa kandidáta na pracovisku? Aké techniky môžeme použiť pre identifikáciu kandidátov, ktorí budú podávať optimálny pracovný výkon Na školení si načrtneme najúčinnejšie možnosti overovania potrebných kompetencií kandidátov.

Obsah kurzu:

 • Druhy výberových pohovorov a rozdiely medzi nimi, výhody a nevýhody
 • Možnosti overovania kompetencií u kandidátov
 • Overenie silných a slabých stránok kandidáta a jeho osobnosti
 • Možnosti využitia psychodiagnostických metód
 • Praktický nácvik pohovoru, modelové situácie a spätná väzba
 • ORG-02-F 2021
 • individuálne termíny
  (9.00 – 18.00)

Kreatívne prezentačné zručnosti I.

Na tomto interaktívnom workshope sa naučíte ako vytvoriť a odprezentovať obsah prezentácie tak, aby ste svoje publikum zaujali a presvedčili. Ako také niečo dosiahnuť sa naučíte prostredníctvom pochopením fungovania ľudskej psychiky. Dozviete sa tiež ako zostať autentickým a sám sebou a zároveň pritom pôsobiť profesionálne a presvedčivo a čomu je dobré sa pri prezentácii vyhnúť. Zároveň sa naučíte ako vytvoriť prezentáciu, ktorá bude zaujímavá, graficky pútavá, zrozumiteľná a vecná.

Obsah workshopu:

 • Príprava prezentácie (tipy a triky)
 • Základné pravidlá prezentovania (komunikačný štýl, neverbálna komunikácia, ako sa pohybovať počas prezentácie a ako pracovať s pomôckami)
 • Ako zaujať publikum, ako pracovať s hlasom
 • Ako efektívne zodpovedať otázky k téme prezentácie
 • Prezentovanie svojej vlastnej prezentácie pred účastníkmi workshopu
 • Spätná väzba od lektora a účastníkov školenia

 • PSYCH-01-F 2021
 • 4. september 2021
  Sobota (9.30 – 13.30)

Láska, manipulácia, rizikoví partneri a nebezpečné osobnosti

Prečo sa vieme bláznivo zamilovať práve do niekoho, kto je rizikový a nebezpečný? Na kurze sa dozviete, že nejde len o efekt ružových okuliarov, ktorý zažil už každý z nás, ale dôsledok premyslenej manipulácie. Akí partneri sú pre vzťah rizikoví, čo si treba všímať na potenciálnom alebo novom partnerovi a ako identifikovať nebezpečné osobnosti.

Obsah kurzu:

 • Neurobiológia lásky – čo sa deje v našom mozgu keď sa zamilujeme
 • Aké sú biologické fázy lásky
 • Typológia štýlov lásky podľa J.A. Lee
 • Rizikoví partneri a psychopatické osobnosti – ako ich odhaliť a ako sa im brániť
 • PSYCH-01-F 2021
 • 5. semtember 2021
  Nedeľa (9.30 – 13.30)

Nebezpečné osobnosti – ako ich identifikovať a brániť sa

Tento praktický kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú nahliadnuť do tajov temnej psychológie a spoznať typológiu nebezpečných osobností. Spoločne sa naučime rozpoznať najčastejšie typy nebezpečných osobností (narcisti, predátori, emočne nestabilné a kombinované typy)- Ako sa prejavujú v práci, vo vzťahoch a v bežnom živote. Ako negatívne pôsobia na iných a ako postupovať keď sa dostanete do krízovej alebo ohrozujúcej situácie.

Obsah kurzu:

 • Čo sú to poruchy osobnosti
 • Druhy disponovaných osobností podľa DSM V.
 • Základné diagnostické kritériá
 • Manipulatívne techniky nebezpečných osobností a ako sa im brániť
 • PSYCH-60-F 2021
 • 23. september – 8. november 2021
  (pondelok 9.30 – 13.30)

AKADÉMIA 60+ / Akadémia tretieho veku

Aktívne strávená jeseň s najnovšími poznatkami zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie a spoločenských vied.

screen shot 2021 07 21 at 16.27.17

S Akadémiou psychológie zažijete interaktívne prednášky, prípadové štúdie, diskusie, praktické cvičenia, psychologické testovanie a hry na zlepšenie kognitívnych funkcií. Čaká na vás 6 týždňov aktívneho sebapoznávania a zaujímavostí zo sveta psychológie a výskumu. 

Obsah kurzu:

Úvod do psychológie: predmet psychológie ako vednej disciplíny a psychológia v systéme hoministických vied 
Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie od jej vzniku až po súčasnosť
Biologické základy psychiky: ako naše prežívanie a správanie ovplyvňujú biologické faktory?
Čo sú to emócie a na čo nám slúžia?
Psychológia osobnosti a temperamentu
Kognitívna psychológia a kritické myslenie

Kurz je navrhnutý pre vekovú skupinu klientov od 60 rokov.

Cena: 169 EURO
V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.

 • PSYCH-AP-F 2021
 • 22. september – 24. november 2021
  (každú stredu od 17.30 –20.30)

Akadémia psychológie (večerná škola)

Akadémia psychológie je večerná škola, ktorá prináša kvalitné štúdium psychológie zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov do vášho profesijného aj súkromného života. Vzdelávací modul bol navrhnutý pre ľudí, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú priestor na kompletné akademické štúdium. 

screen shot 2021 07 29 at 10.08.00 1

Cieľom kurzu je lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu, vďaka čomu sa naučíte nazerať na svet a ľudí okolo seba empatickejšie a komplexnejšie. Získané poznatky vám prinesú skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný team a medziľudské vzťahy. 

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 10 večerných vzdelávacích blokov (spolu 30 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania. 

Obsah kurzu:

1. Psychológia v systéme vedných disciplín, predmet štúdia psychológie, aplikované psychologické disciplíny a výskum v psychológii
2. Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie od jej vzniku až po súčasnosť
3. Biologické základy psychiky: ako funguje mozog a ako naše správanie, prežívanie a emócie ovplyvňujú biologické faktory
4. Čo sú to emócie a na čo nám slúžia? Prečo je emocionálna a sociálna inteligencia pre náš úspech dôležitejšia ako nadpriemerné IQ? Sme racionálne bytosti?
5. Psychológia osobnosti a temperamentu, typológie osobnosti
6. Psychológia osobnosti v pracovnej a organizačnej psychológii (výber zamestnancov, budovanie teamov, prediktory pracovného výkonu, nebezpečné a rizikové osobnosti)
7. Psychodiagnostika a metódy výberu zamestnancov, psychologické metódy v analýze ľudských zdrojov
8. Angažovanosť, motivácia a kreativita – tajomstvo úspešných firiem a inštitúcií
9. Kognitívna psychológia, kritické myslenie, kognitívne a interpretačné skreslenia
10. Pozitívna psychológia a well-being, stres manažment a prevencia syndrómu vyhorenia

class 1

Kurz je navrhnutý pre manažérov, team leadrov, pracovníkov ľudských zdrojov a všetkých, ktorých zaujíma ako lepšie a efektívnjšie komunikovať, motivovať a viesť ľudí na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.  

Termín: 22. september – 24. november 2021 (každú stredu od 17.30 –20.30)
Cena: 399 EURO

V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.

screen shot 2021 08 22 at 15.13.52

 • PSYCH-APM-W 2022
 • 2. február - 9. marec 2022
  (streda 17.30-20:30)

Psychológia v marketingu

Spotrebiteľské správanie cez optiku najnovších poznatkov z oblasti neurovied, psychológie, neuroekonómie, behaviorálnej ekonómie a integrovanej marketingovej komunikácie.Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 6 večerných vzdelávacích modulov (18 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, workshopov, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania.

Obsah kurzu:
1. Psychológia v marketingu: percepcia, osobnosť, potreby, motivácia, učenie, kultúra, subkultúry, generácie, demografické premenné
2. Neuroekonómia: integratívny pohľad na novú vednú disciplínu na križovatke ekonómie, neurovied a psychológie
3. Neurobiologické základy psychiky a správania: ako naše prežívanie, správanie a rozhodovanie ovplyvňuje náš mozog, neurotransmisia a endokrinný systém
4. Behaviorálna ekonómia: racionalita vs iracionalita, rozhodovanie, „nudges“
5. Psychologické aspekty brandingu: identita,hodnoty, emócie, lojalita
6. Neuromarketing a integrovaná marketingová komunikácia

Kedy: 2. február – 9. marec 2022 (každú stredu od 17.30 – 20.30) 

Kde: Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré mesto

Max. počet účastníkov: 8

Cena: 399 € (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje)

 • SLIM-KBT-F 2021
 • 23. september – 11. november 2021
  Štvrtok (17.30 – 19.00)

Psychológia chudnutia – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity (8 týždňov)

Tento 8-týždňový kurz je organizovaný formou skupinových stretnutí. Vychádza z poznatkov psychoterapeutického smeru kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) špecificky zacielenej na manažment nadváhy a obezity. Stretnutia (90 min.) prebiehajú raz týždenne v malých skupinách (6-10 ľudí). Okrem interaktívnych prednášok na Vás čakajú praktické cvičenia, hry, sebaskúsenostné techniky a individuálne konzultácie s psychológom.

KBT predstavuje doteraz najúčinnejší psychologický prístup v manažmente nadváhy a obezity a je odporúčaný ako súčasť intervenčnej liečby. Okrem aplikácie techník kognitívno-behaviorálneho prístupu a konkrétnych intervencí sa na kurze dozviete zaujímavé informácie o tom prečo priberáme, prečo reštriktívne diéty z dlhodobého hľadiska nefungujú, ako na nás vplýva súčasné obezitogénne prostredie a aké nástroje nám poskytuje psychológia na zvlávanie dysfunkčných modelov myslenia, cítenia a prežívania.

 • SLIM-KBT-I-S 2021
 • Individuálne termíny

Individuálne poradenstvo – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity (45 min.)

Individuálne poradenstvo je alternatívou k skupinovým kurzom KBT prístupu k terapii nadváhy a obezity. Ponúka priestor na detailnú a personalizovanú prácu s klientom odrážajúcu jeho individuálne potreby a ciele. Súčasťou individuálneho prístupu je podrobná anamnéza, behaviorálna analýza, skríningové vyšetrenie na poruchy príjmu potravy a nastavenie individuálneho terapeutického plánu zameraného na individuálne potreby a špecifiká klienta. Okrem toho s klientom detailne preberieme jednotlivé témy, ktoré prednášame v skupinovom programe (biologické základy obezity, behaviorálne faktory, kognitívne a emocionálne aspekty zlyhavania, absolvujeme tiež praktické cvičenia, hry a KBT techniky.

 • SLIM-F-KM 2021
 • 17. október 2021
  Nedeľa (17.30-20:30)

Kritické myslenie v manažmente nadváhy a obezity

Chceli by ste schudnúť a upraviť životný štýl, ale v spleti informácií sa cítite bezradní a neviete sa pohnúť z miesta? Keto, low carb, delená strava, prerušovaný pôst, cyklovanie sacharidov.. málokomu sa z toho nezatočí hlava. Informácií o „zdravom“ stravovaní a životnom štýle je plný internet, ale ako vyselektovať tie relevantné? Ako nenaletieť zaručeným receptom a dobre mieneným radám, ktoré vám môžu ublížit? Na workshope sa dozviete:

Kde čerpat dôveryhodné informácie a ako rozpoznať nedôveryhodné zdroje
Aké sú predpoklady pre zmenu vášho životného štýlu
Akým chybám sa vyhnúť, aby vaše snaženie vytrvalo
Ako môžete využiť poznatky z psychológie vo váš prospech
Čomu se vyhnúť ak sa rozhodnete zveriť sa do rúk výživovému poradcovi alebo tvorcom jedálničkov
Kritický pohľad na doplnky stravy, spaľovače tukov a podobné zázraky
Ako postupovať aby sme docielili trvalú zmenu návykov

 • SLIM-F-SUG 2021
 • 10. október 2021
  Nedeľa (16.30-20.30)

Čo robí cukor s našim mozgom?

Cukor – málokto ho nemiluje a málokto mu dokáže odolať – sme totiž evolučne naprogramovaní na preferenciu sladkej chuti. Môže sa ale z nevinnej záľuby v sladkostiach stať skutočná závislosť? Čo sa deje v našom mozgu keď skonzumujeme niečo sladké? Ako sa zbaviť neustálej chuti na sladké? Aj tom budeme hovoriť na jesennom workshope SlimAcademy. Okrem interaktívnej prednášky, diskusií, praktických cvičení a hier na vás čakajú praktické tipy a triky vďaka ktorým môžete dostať svoju sladkú „závislosť“ pod kontrolu.

 • SLIM-KBT-I-D 2021
 • individuálne termíny

Úvodná konzultácia – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity

Individuálne poradenstvo ponúka priestor na detailnú a personalizovanú prácu s klientom odrážajúcu jeho individuálne potreby a ciele. Súčasťou individuálneho prístupu je podrobná anamnéza, behaviorálna analýza, skríningové vyšetrenie na poruchy príjmu potravy a nastavenie individuálneho terapeutického plánu zameraného na individuálne potreby a špecifiká klienta. Okrem toho s klientom detailne preberieme jednotlivé témy, ktorým sa venujeme v skupinovom programe (biologické základy obezity, behaviorálne faktory, kognitívne a emocionálne aspekty zlyhavania), absolvujeme tiež praktické cvičenia, hry a KBT techniky.

Back to Top