LifeACADEMY

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.Alvin Toffler


LifeAcademy – projekt kontinuálneho vzdelávania pre širokú verejnosť

V LifeAcademy sa zameriavame na interaktívne vzdelávanie v oblasti psychológie, rozvoja osobnosti a wellbeing. Najnovšie poznatky zo sveta vedy, výskumy, prípadové štúdie, kazuistiky, diskusie a praktické cvičenia vás naučia lepšie porozumieť ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba komplexnejšie.

Vzdelávacie moduly sú realizované v malých skupinách (max. 10 študentov) tak, aby bol zachovaný dostatočný priestor pre každého účastníka a vzájomnú interakciu s lektorom a študentami navzájom. V LifeAcademy vychádzame z najnovších poznatkov zo sveta psychológie, neurobiológie, behaviorálnych vied a neurovedy. Všímame si a upozorňujeme na pseudovedecké koncepty a spoločne sa učíme myslieť kritickejšie, flexibilnejšie a racionálnejšie.

“Ak si myslíte, že vzdelanie je drahé, skúste nevzdelanosť.”

Robert Orben


Kde uplatníte svoje vedomosti?

Medziľudské vzťahy

Kariéra a odborný rast

Zdravie a wellbeing

Aktuálna ponuka kurzov

 • ORG-01-S 2021
 • individuálne termíny
  (9.00 – 18.00)

Psychológia výberového pohovoru

Ako profesionálne viesť výberový pohovor, aké druhy výberových pohovov existujú, ako vybrať toho správneho kandidáta a aká je validita jednotlivých techník výberu pri predpovedaní správania sa kandidáta na pracovisku? Aké techniky môžeme použiť pre identifikáciu kandidátov, ktorí budú podávať optimálny pracovný výkon Na školení si načrtneme najúčinnejšie možnosti overovania potrebných kompetencií kandidátov.

Obsah kurzu:

 • Druhy výberových pohovorov a rozdiely medzi nimi, výhody a nevýhody
 • Možnosti overovania kompetencií u kandidátov
 • Overenie silných a slabých stránok kandidáta a jeho osobnosti
 • Možnosti využitia psychodiagnostických metód
 • Praktický nácvik pohovoru, modelové situácie a spätná väzba
 • ORG-02-F 2021
 • individuálne termíny
  (9.00 – 18.00)

Kreatívne prezentačné zručnosti I.

Na tomto 2-dňovom (16 hodín) interaktívnom workshope sa naučíte ako vytvoriť a odprezentovať obsah prezentácie tak, aby ste svoje publikum zaujali a presvedčili. Ako také niečo dosiahnuť sa naučíme prostredníctvom pochopením fungovania ľudskej psychiky. Dozviete sa tiež ako zostať autentickým a sám sebou a zároveň pritom pôsobiť profesionálne a presvedčivo a čomu je dobré sa pri prezentácii vyvarovať. Zároveň sa naučíte ako vytvoriť prezentáciu, ktorá bude zaujímavá, graficky pútavá, zrozumiteľná a vecná.

Obsah workshopu:

 • Príprava prezentácie (tipy a triky)
 • Základné pravidlá prezentovania (komunikačný štýl, neverbálna komunikácia, ako sa pohybovať počas prezentácie a ako pracovať s pomôckami)
 • Ako zaujať publikum, ako pracovať s hlasom
 • Ako efektívne zodpovedať prípadné otázky k téme prezentácie
 • Prezentovanie svojej vlastnej prezentácie pred účastníkmi workshopu
 • Spätná väzba od lektora a účastníkov školenia

 • PSYCH-01-S 2021
 • 18. apríl 2021
  Nedeľa (16.30 – 20.30)

Láska, manipulácia, rizikoví partneri a nebezpečné osobnosti

Prečo sa vieme bláznivo zamilovať práve do niekoho, kto je rizikový a nebezpečný? Na kurze sa dozviete, že nejde len o efekt ružových okuliarov, ktorý zažil už každý z nás, ale dôsledok premyslenej manipulácie. Akí partneri sú pre vzťah rizikoví, čo si treba všímať na potenciálnom alebo novom partnerovi a ako identifikovať nebezpečné osobnosti.

Obsah kurzu:

 • Neurobiológia lásky – čo sa deje v našom mozgu keď sa zamilujeme
 • Aké sú biologické fázy lásky
 • Typológia štýlov lásky podľa J.A. Lee
 • Rizikoví partneri a psychopatické osobnosti – ako ich odhaliť a ako sa im brániť
 • PSYCH-01-S 2021
 • 10. apríl 2021
  Nedeľa (16.30 – 20.30)

Nebezpečné osobnosti – ako ich identifikovať a brániť sa

Tento praktický kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú nahliadnuť do tajov temnej psychológie a spoznať typológiu nebezpečných osobností. Spoločne sa naučime rozpoznať najčastejšie typy nebezpečných osobností (narcisti, predátori, emočne nestabilné a kombinované typy)- Ako sa prejavujú v práci, vo vzťahoch a v bežnom živote. Ako negatívne pôsobia na iných a ako postupovať keď sa dostanete do krízovej alebo ohrozujúcej situácie.

Obsah kurzu:

 • Čo sú to poruchy osobnosti
 • Druhy disponovaných osobností podľa DSM V.
 • Základné diagnostické kritériá
 • Manipulatívne techniky nebezpečných osobností a ako sa im brániť
 • PSYCH-CAMP-S 2021
 • 12. – 16. júl 2021
  (pondelok - piatok / 9.00 - 15.30)

SUMMER CAMP – Psychológia pre teenagerov

Leto plné zábavy a najnovšími poznatkami zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie. S Akadémiou psychológie zažiješ interaktívne prednášky, prípadové štúdie, kazuistiky, diskusie, praktické cvičenia a psychologické testy. Naučíš sa lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba komplexnejšie.

Obsah kurzu:
Čo je to psychológia?
Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie
Biologické základy psychiky:  odkiaľ sa berú naše myšlienky, ako funguje mozog a ako naše správanie ovplyvňujú biologické faktory
Čo sú to emócie a na čo nám slúžia?
Prečo sme každý iný? Psychológia osobnosti a temperament

Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 13-17 rokov. V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.

Screen Shot 2021 06 16 At 12.35.24
 • PSYCH-CAMP-SE-2021
 • 26th-30th July
  (Monday-Friday from 9AM-4.30 PM)

SUMMER CAMP – Psychology for teenagers

Join us this summer and enjoy week full of fun with cutting edge scientific discoveries and psychological research. You’ll experience interactive lectures, case studies, discussions, practical exercises and psychological testing. You’ll learn to better understand yourself and discover principles human behavior.

Course syllabus:
What is psychology?
From psychoanalysis to fMRI: The most exciting stories of psychology
Biological basis of human mind: Where our thoughts come from? How does the brain work? How biology influences our behavior?
Discovering emotions: What are emotions and what are they for?
Personality psychology and temperament

The content of the camp is designed for the age group of teenagers from 13-17 years. The price of the course includes class materials, refreshments (fruit & snacks) and drinks.

Screen Shot 2021 06 16 At 12.30.32 1
 • SLIM-KBT-S 2021
 • 10. jún – 5. august 2021
  Štvrtok (17.30 – 19.00)

Psychológia chudnutia – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity (8 týždňov)

Tento 8-týždňový kurz je organizovaný formou skupinových stretnutí. Vychádza z poznatkov psychoterapeutického smeru kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) špecificky zacielenej na manažment nadváhy a obezity. Stretnutia (90 min.) prebiehajú raz týždenne v malých skupinách (6-10 ľudí). Okrem interaktívnych prednášok na Vás čakajú praktické cvičenia, hry, sebaskúsenostné techniky a individuálne konzultácie s psychológom.

KBT predstavuje doteraz najúčinnejší psychologický prístup v manažmente nadváhy a obezity a je odporúčaný ako súčasť intervenčnej liečby. Okrem aplikácie techník kognitívno-behaviorálneho prístupu a konkrétnych intervencí sa na kurze dozviete zaujímavé informácie o tom prečo priberáme, prečo reštriktívne diéty z dlhodobého hľadiska nefungujú, ako na nás vplýva súčasné obezitogénne prostredie a aké nástroje nám poskytuje psychológia na zvlávanie dysfunkčných modelov myslenia, cítenia a prežívania.

 • SLIM-KBT-I-S 2021
 • Individuálne termíny

Individuálne poradenstvo – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity (45 min.)

Individuálne poradenstvo je alternatívou k skupinovým kurzom KBT prístupu k terapii nadváhy a obezity. Ponúka priestor na detailnú a personalizovanú prácu s klientom odrážajúcu jeho individuálne potreby a ciele. Súčasťou individuálneho prístupu je podrobná anamnéza, behaviorálna analýza, skríningové vyšetrenie na poruchy príjmu potravy a nastavenie individuálneho terapeutického plánu zameraného na individuálne potreby a špecifiká klienta. Okrem toho s klientom detailne preberieme jednotlivé témy, ktoré prednášame v skupinovom programe (biologické základy obezity, behaviorálne faktory, kognitívne a emocionálne aspekty zlyhavania, absolvujeme tiež praktické cvičenia, hry a KBT techniky.

 • SLIM-W-KM 2021
 • 25. apríl 2021
  Nedeľa (17.30-20:30)

Kritické myslenie v manažmente nadváhy a obezity

Chceli by ste schudnúť a upraviť životný štýl, ale v spleti informácií sa cítite bezradní a neviete sa pohnúť z miesta? Keto, low carb, delená strava, prerušovaný pôst, cyklovanie sacharidov.. málokomu sa z toho nezatočí hlava. Informácií o „zdravom“ stravovaní a životnom štýle je plný internet, ale ako vyselektovať tie relevantné? Ako nenaletieť zaručeným receptom a dobre mieneným radám, ktoré vám môžu ublížit? Na workshope sa dozviete:

Kde čerpat dôveryhodné informácie a ako rozpoznať nedôveryhodné zdroje
Aké sú predpoklady pre zmenu vášho životného štýlu
Akým chybám sa vyhnúť, aby vaše snaženie vytrvalo
Ako môžete využiť poznatky z psychológie vo váš prospech
Čomu se vyhnúť ak sa rozhodnete zveriť sa do rúk výživovému poradcovi alebo tvorcom jedálničkov
Kritický pohľad na doplnky stravy, spaľovače tukov a podobné zázraky
Ako postupovať aby sme docielili trvalú zmenu návykov

 • SLIM-W-C 2021
 • 18. apríl 2021
  Nedeľa (16.30-20.30)

Čo robí cukor s našim mozgom?

Cukor – málokto ho nemiluje a málokto mu dokáže odolať – sme totiž evolučne naprogramovaní na preferenciu sladkej chuti. Môže sa ale z nevinnej záľuby v sladkostiach stať skutočná závislosť? Čo sa deje v našom mozgu keď skonzumujeme niečo sladké? Ako sa zbaviť neustálej chuti na sladké? Aj tom budeme hovoriť na januárovom workshope SlimAcademy. Okrem interaktívnej prednášky, diskusií, praktických cvičení a hier na vás čakajú praktické tipy a triky vďaka ktorým môžete dostať svoju sladkú „závislosť“ pod kontrolu.

 • SLIM-KBT-I-A 2021
 • individuálne termíny

Úvodná konzultácia – KBT prístup k terapii nadváhy a obezity

Individuálne poradenstvo ponúka priestor na detailnú a personalizovanú prácu s klientom odrážajúcu jeho individuálne potreby a ciele. Súčasťou individuálneho prístupu je podrobná anamnéza, behaviorálna analýza, skríningové vyšetrenie na poruchy príjmu potravy a nastavenie individuálneho terapeutického plánu zameraného na individuálne potreby a špecifiká klienta. Okrem toho s klientom detailne preberieme jednotlivé témy, ktorým sa venujeme v skupinovom programe (biologické základy obezity, behaviorálne faktory, kognitívne a emocionálne aspekty zlyhavania), absolvujeme tiež praktické cvičenia, hry a KBT techniky.

Back to Top