Bc. Ivana Kapalko

Ivana je lektorkou edukačno-rozvojových programov pre teenagerov a vedie náš nový program TeenACADEMY. Pre štúdium psychológie sa rozhodla v rámci posttraumatického rozvoja a sebaaktualizácie. Najpodstatnejšou motiváciou však bolo prostredníctvom svojej osobnej skúsenosti pomôcť ostatným, aby napriek svojmu duševnému ochoreniu dokázali nájsť stratenú vnútornú rovnováhu a životnú spokojnosť. Špecializuje na látkové aj nelátkové závislosti, problémy s príjmom potravy, emočným jedením a nadváhou.

Vedecké práce a publikácie: Aktuálne pracuje na výskume Stresového profilu a stratégií zvládania u abstinujúcich závislých

Back to Top