Akadémia psychológie,
rozvoja osobnosti a vzdelávania

Vedomie

Predvedomie

Nevedomie


Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.

Akadémia psychológie

Pracujeme tak, aby sme mohli byť hrdí na to čo robíme. Sme tu pre Vás, aby sme viedli dialóg, spoločne hľadali pravdu a nachádzali efektívne riešenia.

"Connecting ideas"

O nás

Advisor & Senior Consultant
President +421 Foundation USA

Eva je našou špecialistkou a poradkyňou pre komunikáciu, negociácie, PR a marketingovú komunikáciu. Je zakladateľkou a prezidentkou slovensko-americkej nadácie +421, …

Senior Consultant & ICF accredited Coach

Ivana je lektorkou edukačno-rozvojových programov pre teenagerov, vedie náš nový program TeenACADEMY a je lektorkou vzdelávacieho programu pre akreditovaných koučov …

Blog

Back to Top