O nás

Našou víziou

je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie a prinášať najnovšie poznatky z oblasti vzdelávania, rozvoja osobnosti, wellbeing a starostlivosti o duševné zdravie

Našim cieľom

je kontinuálne vzdelávať a integrovať poznatky  z rôznych oblastí vedy do efektívnych riešení pre Váš osobný rozvoj a wellbeing

Najväčšou hodnotou

je pre nás kritické myslenie, tolerancia a hľadanie pravdy prostredníctvom vedy.

Akadémia psychológie

Pracujeme tak, aby sme mohli byť hrdí na to čo robíme. Sme tu pre Vás, aby sme viedli dialóg, spoločne hľadali pravdu a nachádzali efektívne riešenia.

"Connecting ideas"

Founder & CEO

Eva vyštudovala psychológiu, medzinárodné vzťahy a integrovanú marketingovú komunikáciu. Šesť rokov pôsobila v USA, kde pracovala v oblasti bilaterálnej aj multilaterálnej …

Andrea
Senior Consultant

Andrea je našim lídrom v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie. Má bohaté a dlhoročné manažérske skúsenosti z medzinárodných korporácií v …

Advisor & Senior Consultant
President +421 Foundation USA

Eva je našou špecialistkou a poradkyňou pre komunikáciu, negociácie, PR a marketingovú komunikáciu. Je zakladateľkou a prezidentkou slovensko-americkej nadácie +421, …

Back to Top