O nás

Našou víziou

je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie a prinášať najnovšie poznatky z oblasti vzdelávania, rozvoja osobnosti, wellbeing a starostlivosti o duševné zdravie

Našim cieľom

je kontinuálne vzdelávať a integrovať poznatky  z rôznych oblastí vedy do efektívnych riešení pre Váš osobný rozvoj a wellbeing

Najväčšou hodnotou

je pre nás kritické myslenie, tolerancia a hľadanie pravdy prostredníctvom vedy.

Akadémia psychológie

Pracujeme tak, aby sme mohli byť hrdí na to čo robíme. Sme tu pre Vás, aby sme viedli dialóg, spoločne hľadali pravdu a nachádzali efektívne riešenia.

"Connecting ideas"

Advisor & Senior Consultant
President +421 Foundation USA

Eva je našou špecialistkou a poradkyňou pre komunikáciu, negociácie, PR a marketingovú komunikáciu. Je zakladateľkou a prezidentkou slovensko-americkej nadácie +421, …

Senior Consultant & ICF accredited Coach

Ivana je lektorkou edukačno-rozvojových programov pre teenagerov, vedie náš nový program TeenACADEMY a je lektorkou vzdelávacieho programu pre akreditovaných koučov …

Back to Top