Psychológia a rozvoj osobnosti

 • PSYCH-01-S 2022
 • 26. máj 2022
  Štvrtok (17.30 – 20.30)

Láska, manipulácia, rizikoví partneri a nebezpečné osobnosti

Prečo sa vieme bláznivo zamilovať práve do niekoho, kto je rizikový a nebezpečný? Na kurze sa dozviete, že nejde len o efekt ružových okuliarov, ktorý zažil už každý z nás, ale dôsledok premyslenej manipulácie. Akí partneri sú pre vzťah rizikoví, čo si treba všímať na potenciálnom alebo novom partnerovi a ako identifikovať nebezpečné osobnosti.

Obsah kurzu:

 • Neurobiológia lásky – čo sa deje v našom mozgu keď sa zamilujeme
 • Aké sú biologické fázy lásky
 • Typológia štýlov lásky podľa J.A. Lee
 • Rizikoví partneri a psychopatické osobnosti – ako ich odhaliť a ako sa im brániť
 • PSYCH-01-S 2022
 • 23. jún 2022
  Štvrtok (17.30 – 20.30)

Nebezpečné osobnosti – ako ich identifikovať a brániť sa

Tento praktický kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú nahliadnuť do tajov temnej psychológie a spoznať typológiu nebezpečných osobností. Spoločne sa naučime rozpoznať najčastejšie typy nebezpečných osobností (narcisti, predátori, emočne nestabilné a kombinované typy). Ako sa prejavujú v práci, vo vzťahoch a v bežnom živote. Ako negatívne pôsobia na iných a ako postupovať keď sa dostanete do krízovej alebo ohrozujúcej situácie. Okrem interaktívnych prednáškových blokov na vás čakajú zaujimavé prípadové štúdie, diskusie a psychologické testovanie.

screen shot 2022 05 27 at 11.47.27

Obsah kurzu:

 • Čo sú to poruchy osobnosti
 • Druhy disponovaných osobností podľa DSM V.
 • Základné diagnostické kritériá
 • Psychologické metódy diagnostiky
 • Ako odhaliť nebezpečné osobnosti?
 • Manipulatívne techniky a formy manipulácie nebezpečných osobností a ako sa im brániť
 • Rizikoví partneri, predátori, patologickí klamári
 • Ako fungujú nebezpečné osobnosti vo vzťahoch
 • Human Magnet Syndrome

Termín: 23.jún 2022 od 17.30 do 20.30
Kde: Konventná 6, 811 03 Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena: 99 € (v cene sú zahrnuté pracovné materiály, elektronické zdroje, občerstvenie a nápoje)

 • PSYCH-AP1-F- 2022
 • 21. september – 7. december 2022
  (každú stredu od 17.30 –20.30)

Akadémia psychológie I. (večerná škola)

Akadémia psychológie je večerná škola, ktorá prináša kvalitné štúdium psychológie zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov do vášho profesijného aj súkromného života. Vzdelávací modul bol navrhnutý pre ľudí, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú priestor na kompletné akademické štúdium. 

screen shot 2021 12 16 at 11.52.25

Cieľom kurzu je lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu, vďaka čomu sa naučíte nazerať na svet a ľudí okolo seba empatickejšie a komplexnejšie. Získané poznatky vám prinesú skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný team a medziľudské vzťahy. 

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 10 večerných vzdelávacích blokov (spolu 30 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania. 

Obsah kurzu:

1. Psychológia v systéme vedných disciplín, predmet štúdia psychológie, aplikované psychologické disciplíny a výskum v psychológii
2. Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie od jej vzniku až po súčasnosť
3. Biologické základy psychiky: ako funguje mozog a ako naše správanie, prežívanie a emócie ovplyvňujú biologické faktory
4. Čo sú to emócie a na čo nám slúžia? Prečo je emocionálna a sociálna inteligencia pre náš úspech dôležitejšia ako nadpriemerné IQ? Sme racionálne bytosti?
5. Psychológia osobnosti a temperamentu, typológie osobnosti
6. Psychológia osobnosti v pracovnej a organizačnej psychológii (výber zamestnancov, budovanie teamov, prediktory pracovného výkonu, nebezpečné a rizikové osobnosti)
7. Psychodiagnostika a metódy výberu zamestnancov, psychologické metódy v analýze ľudských zdrojov
8. Angažovanosť, motivácia a kreativita – tajomstvo úspešných firiem a inštitúcií
9. Kognitívna psychológia, kritické myslenie, kognitívne a interpretačné skreslenia
10. Pozitívna psychológia a well-being, stres manažment a prevencia syndrómu vyhorenia

class 1

Kurz je navrhnutý pre manažérov, team leadrov, pracovníkov ľudských zdrojov a všetkých, ktorých zaujíma ako lepšie a efektívnjšie komunikovať, motivovať a viesť ľudí na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.  

Termín: 21. september – 7. december 2022 (každú stredu od 17.30 –20.30)
Cena: 499 EURO
V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.

screen shot 2021 12 16 at 11.13.48
 • PSYCH-APM-S 2022
 • 28. február - 4. apríl 2022
  (pondelok 17.30-20:30)

Psychológia v marketingu

Spotrebiteľské správanie cez optiku najnovších poznatkov z oblasti neurovied, psychológie, neuroekonómie, behaviorálnej ekonómie a integrovanej marketingovej komunikácie.Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 6 večerných vzdelávacích modulov (18 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, workshopov, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania.

Obsah kurzu:
1. Psychológia v marketingu: percepcia, osobnosť, potreby, motivácia, učenie, kultúra, subkultúry, generácie, demografické premenné
2. Neuroekonómia: integratívny pohľad na novú vednú disciplínu na križovatke ekonómie, neurovied a psychológie
3. Neurobiologické základy psychiky a správania: ako naše prežívanie, správanie a rozhodovanie ovplyvňuje náš mozog, neurotransmisia a endokrinný systém
4. Behaviorálna ekonómia: racionalita vs iracionalita, rozhodovanie, „nudges“
5. Psychologické aspekty brandingu: identita,hodnoty, emócie, lojalita
6. Neuromarketing a integrovaná marketingová komunikácia

Kedy: 28. február – 4. apríl 2022 (každý pondelok od 17.30 – 20.30) 

Kde: Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré mesto
Max. počet účastníkov: 8
Cena: 399 € (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje)

 • PSYCH-S-CAMP-1-2022
 • 11.-15. júla 2022
  9.00-15.00

SUMMER CAMP – Psychológia pre teenagerov

Leto plné zábavy s najnovšími poznatkami zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie.
S Akadémiou psychológie zažiješ interaktívne prednášky, prípadové štúdie, kazuistiky, diskusie, praktické cvičenia a psychologické testovanie. Naučíš sa lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba komplexnejšie. 

Obsah kurzu:
Čo je to psychológia a čo skúmame v psychologických vedách? 
Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie
Biologické základy psychiky: odkiaľ sa berú naše myšlienky, ako funguje mozog a ako naše správanie ovplyvňujú biologické faktory?
Čo sú to emócie a na čo nám slúžia?
Prečo sme každý iný? Psychológia osobnosti a temperamentu

Termín: 11. – 15. júla 2021, Konventná 6, Bratislava-Staré mesto (9.00 – 15.00). 
Cena: 179 € pri záväznej registrácii do 25. júna 2022, potom 229 €

V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o ukončení kurzu, občerstvenie (ovocie, slané a sladké snacky, oriešky, croissanty) a nápoje. Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 14-18 rokov. 

summer camp 2022
 • PSYCH-S-CAMP-F-2022
 • 18.-22. júl 2022
  9.00-15.00

SUMMER CAMP: Psychológia vo filme

Ako porozumieť ľudskému správaniu prostredníctvom psychológie cez analýzu filmov a seriálov je téma nášho ďalšieho denného tábora pre teenagerov. S Akadémiou psychológie zažiješ týždeň nabitý zaujímavosťami zo sveta ľudskej psyché, na ktorú sa spoločne pozrieme cez optiku svetovej filmografie. Čakajú na vás filmy a filmové ukážky, interaktívne prednášky, prípadové štúdie, diskusie, praktické cvičenia a psychologické testovanie.

summer camp visuals for fb

Obsah kurzu:
Čo je to psychológia, čo skúmame v psychologických vedách a ako rôzne môže byť ľudské správanie zobrazené vo filme? 
Funkcie filmu, vplyv filmu na ľudské správanie, myšlienky a emócie
Propaganda, ideológia a manipulácia vo filmoch
Psychoanalytická analýza filmov, archetypy a zobrazenie psychických porúch vo filmoch
Emócie vo filme

Termín: 18.– 22 júla 2022, Konventná 6, Bratislava-Staré mesto (9.00 – 15.00). 
Cena: 179 € (pri záväznej registrácii do 30. júna 2022) potom 229 €

V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie (ovocie, slané a sladké snacky, oriešky, croissanty) a nápoje. Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 14-18 rokov. 

 • PSYCH-S-CAMP-KM-2022
 • 8.– 12 august 2022
  9.00 - 15.00

SUMMER CAMP: Kritické myslenie pre teenagerov

Nahliadnite s nami do tajov ľudskej mysle a jej evolúcie, kreativity, mentálnych skratiek, kognitívnych omylov, interpretačných skreslení a ilúzií. S Akadémiou psychológie zažiješ týždeň plný interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, diskusií, praktických cvičení a psychologické testovanie. Naučíš sa lepšie porozumieť svojmu mysleniu a nazerať na svet okolo cez optiku nových poznatkov o myslení a ľudskom mozgu. 

summer camp km

Obsah kurzu:

Evolúcia myslenie a kreativity
Čo je to kognitívna psychológia? Ako testujeme inteligenciu a prečo sú pre náš život dôležité aj iné typy inteligencie?
Racionalita vs iracionalita – sme racionálne bytosti?
Ľudský mozog a vnímanie – vnímame svet rovnako? Ako nás oplyvňuje propaganda, sociálne siete a AI algoritmy?
Ľudský mozog, myslenie a interpretácia reality – realita v realite?
Môžeme sa spoľahnúť na našu pamäť?
Akých kognitívnych omylov a interpretačných skreslenísa najčastejšie dopúšťame a prečo?

Termín: 8.– 12 august 2022, Konventná 6, Bratislava-Staré mesto (9.00 – 15.00). 
Cena: 189 €
V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie (ovocie, slané a sladké snacky, oriešky, croissanty) a nápoje. Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 14-18 rokov. 

 • PSYCH-DIV-2022
 • 9. august 2022
  17.30-20.30

Rozvodové stratégie

Zrazu „to“ príde. A v tej chvíli máme pocit, že sme roky žili s niekým iným. Oveľa malichernejším, oveľa prázdnejším, pod tlakom. A nevieme sa dohodnúť. O majetku, o deťoch, dokonca ani o tom, ako to povieme rodine a priateľom. Vzájomne sa obviňujeme, kto – čo – kedy pokazil. Hovoríme si ubližujúcimi slovami  – „ty narcis“, či „ty sociopatka“ a už ani nemáme chuť sa za ne ospravedlniť. Ťaháme sa o minúty s deťmi, žiadne ústupky. Jednoducho stovky vyčerpávajúcich drobností… 

Tak vyzerá  rozvod. Stačí ťuknúť a roky budované vzťahy sa rozpadnú, také krehké sú. 

A potom je tu ešte niečo:  do vášho príbehu začnú vstupovať cudzí ľudia. Nielen nejakí noví partneri, či partnerky. Poradkyne a poradcovia, psychologičky a psychológovia, súdni znalci, ľudia zo „sociálky“, súdy a áno, niekedy aj polícia a prokuratúra. Ako sa v tom chaose vyznať, ako rozumieť procesom, ako sa vyhnúť chybám a ako to celé zvládnuť dôstojne? Tak, aby sme sa aj po rokoch vedeli pozrieť do zrkadla. 

white scissor cutting family paper cut out holding black heart b

Obsah kurzu:

1. Ako zachytiť predrozvodové signály a ako si vytvoriť bezpečnostný plán? 
2. Anatómia toxického vzťahu: ako mať okolo seba bezpečných ľudí a ako si ich udržať a neunaviť?  
3. To najcennejšie, čo doma máme, alebo ako sa mení výchova detí po rozvode, ako ich môžeme ochrániť pred  tým „zlým“, čo so sebou prináša? 
4. Čo sa deje s deťmi počas rozchodu rodičov – a čo zlé robíme a s akými následkami? 
5. Ako férovo (alebo takticky) nastaviť delenie spoločného majetku 
6. Čo môžeme čakať počas rozvodu od expertov a expertiek a čo od administratívnych autorít – súdov, sociálky, polície alebo prokuratúry? Ako zistiť, či sú rady, ktoré dostávame dôveryhodné? Ako zistíme, ktoré formálne úkony majú pre nás význam a ktoré sú zbytočné?
7. Čo má obsahovať kvalitná rodičovská dohoda a čo nás čaká, keď o deťoch a majetku bude rozhodovať súd – koľko to bude trvať, koľko stáť a s akými rizikami? 
8. Ako nastaviť pravidlá v rodine, ktorá vyzerá ako patchworková deka? Ako zosúladiť pravidlá a ako overovať, či sa deťom dobre žije?

Interaktívny kurz vedie skúsená poradkyňa, analytička, mediátorka, sociálna poradkyňa a expertka na riešenie konfliktov PhDr. Ida Želinská a psychologička Nina Aleksieva.

Termín: 9. augusta, 16. augusta a 23. augusta od 17.30- 20.30 (kurz prebieha v troch moduloch po 3.5 hodiny)
Cena: 399 €

screen shot 2022 06 17 at 16.36.25 1

 • PSYCH-DS-2022
 • 10. august 2022
  17:00-20.30

Dieťa v súdnom konaní

Čo sa deje s deťmi, ktoré sa ocitnú v epicentre rodičovského konfliktu? Často v neprehľadnom systéme súdnych sporov. Zrazu s „vašimi“ deťmi hovorí množstvo cudzích ľudí – na „sociálke“, na súde, niekedy aj na polícii. Psychologičky, sociálni pracovníci, znalkyne… Učia sa nové slová ako„vypočúvanie“ alebo „výkon rozhodnutia“

Ako s nimi o tom, čo sa okolo nich deje hovoriť? Ako ich chrániť? 

little girl standing with toy bear on color wall background

Obsah kurzu:

Ako vyzerá systém ochrany detských práv na Slovensku? 

 • Kedy a ako sú deti chránené inými ľuďmi, než rodičmi a aké sú základné rámce týchto vzťahov (kto ich určuje,  akých úkonov sa zúčastňujú a akým spôsobom);
 • Ako má vyzerať spolupráca dieťaťa – rodičov – úradníkov (plán sociálnej práce s dieťaťom, správy, informovanie dieťaťa o procesoch)
 • Príklady dobrej a zlej praxe;
 • Dôvernosť vzťahu medzi SPODaSK a dieťaťom (čo môže kolízny opatrovník rodičovi sprístupniť z rozhovoru, ako majú vyzerať záznamy z rozhovorov, ako je možné korigovať tvrdenia, ktoré sú v nich uvedené)

Ako môže rodič preveriť, či administratívne autority konajú naozaj „v najlepšom záujme“dieťaťa a čo s tým, ak nie? 

 • Čo to je „najlepší záujem dieťaťa“?
 • Ako vyzerá„kontrola“ postupov úradov voči deťom? (štruktúra systému, podania, lehoty, inštitúcie (štátny dohľad  a pod.)
 • Príklady dobrej a zlej praxe;

Ako hovoriť s deťmi o jednotlivých ľuďoch v systéme – ako im vysvetľovať ich role? 

 • Sociálni pracovníci 
 • Sudcovia 
 • Psychologičky, sociálni poradcovia, akreditované subjekty, znalci
 • Polícia, prokurátori a pod. 

Ako čo najlepšie uchrániť deti pred traumou z rozvodu či rozchodu?

 • Ako vytvoriť základnú rodičovskú dohodu
 • Aké mechanizmy používať na riešenie nečakaných situácii? 
 • Ako sa tvorí rodičovský fond? 
paper family and dollars table, gavel standing on sound block, d

Workshop vedie skúsená poradkyňa, analytička, sociálna poradkyňa a expertka na riešenie konfliktov PhDr. Ida Želinská.

Termín: 10. august 2022 v čase od od 17.00- 20.30
Cena: 99 €

Back to Top