Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

Eva vyštudovala psychológiu, medzinárodné vzťahy a integrovanú marketingovú komunikáciu. Šesť rokov pôsobila v USA, kde pracovala v oblasti bilaterálnej aj multilaterálnej diplomacie a venovala sa práci pre americko-slovenskú nadáciu +421 Foundation. Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, kde sa venuje výskumu psychologických a behaviorálnych aspektov obezity. Absolvovala výcvik lektorov v kognitívno-behaviorálnom prístupe k terapii nadváhy a obezity a kontinuálne sa vzdeláva v rámci programov World Obesity Federation (akreditované European Accreditation Council for Continuing Medical Education), Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy a ABC Inštitútu pre výcvik v KBT (vzdelávanie v neurofeedbacku a biofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde).
 
Špecializuje sa na individuálne a skupinové poradenstvo v manažmente nadváhy a obezity s využitím kognitívno-behaviorálneho prístupu. Na Fakulte psychológie vyučuje predmety: Sociálno-psychologický výcvik I. a II., Teória a prax poradenskej psychológie, Psychoterapia a Psychosomatické ochorenia. V rámci programov LifeAcademy vedie kurzy Akadémia psychológie a Akadémia 60+. Venuje sa tiež kritickému mysleniu, psychológii osobnosti, štúdiu a výskumu lásky a interpersonálnych vzťahov.
 
Vedecké práce a publikácie:
Predictors of Passionate Love in Long-term Romantic Relationships (2021)
Passionate Love in Long-term Romantic Relationships: The Role of Four Primary Temperament Dimensions (2020)
Temperament a vášnivá láska v dlhodobých heterosexuálnych vzťahoch (2020)
Time Perspective and Bonding (CER Comparative European Research 2019)

Back to Top