Pracovná a organizačná psychológia

  • ORG-08-2023
  • 17. október 2023
    9:00- 17:00 hod.

Tréning komunikačných zručností

Nesprávna komunikácia je kameňom úrazu v mnohých oblastiach, často býva zdrojom nedorozumení a problémov. Naučte sa, ako správne a efektívne komunikovať, riešiť konflikty tak, aby ste neubližovali druhej strane, ale ani sebe v rámci komunikácie a nedorozumení v práci, ale aj s partnermi, či rodinou. 

Rozpoznajte agresivitu, manipuláciu a pasívnu agresiu v komunikácii. Správnou komunikáciou, efektívnymi technikami a stratégiami môžeme zlepšiť nielen pracovnú atmosféru, celkový pracovný výkon, ale aj konflikty v rodine.

top view megaphones speech bubble

Obsah kurzu: 

  • Rozpoznajte najbežnejšie škodlivé komunikačné štýly (pasívny, pasívno-agresívny, manipulačný, agresívny) a naučte sa správne reagovať
  • Asertívny komunikačný štýl
  • Príčiny vzniku nedorozumení a konfliktov v komunikácii
  • Prečo je konflikt niekedy dobré riešenie
  • Aké sú naše reakcie na konfliktné situácie (sebapoznanie – zistite, aká je Vaša stratégia)
  • Ako riešiť konflikt tak, aby sme neublížili

Workshop je vedený zážitkovou formou, participant bude mať k dispozícii taktiež materiály a handouty z prezentácií.

Rozsah kurzu: 8 hodín
Kedy: 17. októbra 2023, v čase od 9:00- 17:00 hod.
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 249 €

Lektorka: Andrea Hladká

Back to Top