Pracovná a organizačná psychológia

 • ORG-01-S 2023
 • individuálne termíny

Psychológia výberového pohovoru

Ako profesionálne viesť výberový pohovor, aké druhy výberových pohovov existujú, ako vybrať toho správneho kandidáta a aká je validita jednotlivých techník výberu pri predpovedaní správania sa kandidáta na pracovisku? Aké techniky môžeme použiť pre identifikáciu kandidátov, ktorí budú podávať optimálny pracovný výkon Na školení si načrtneme najúčinnejšie možnosti overovania potrebných kompetencií kandidátov.

businesswoman interviewing for job in conference room

Obsah kurzu:

 • Druhy výberových pohovorov a rozdiely medzi nimi, výhody a nevýhody
 • Možnosti overovania kompetencií u kandidátov
 • Overenie silných a slabých stránok kandidáta a jeho osobnosti
 • Možnosti využitia psychodiagnostických metód
 • Praktický nácvik pohovoru, modelové situácie a spätná väzba

Kedy: 27. jún 2023, 10.00-15.00 hod
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava

 • ORG-02-2023
 • 22. jún 2023, 10.00-15.00 hod.

Osobnosť a temperament kandidáta

Okrem overovania potrebných kompetencií a skúseností kandidátov je v rámci výberového konania potrebné venovať pozornosť aj ich temperamentu a osobnostným charakteristikám. Osobnosť človeka a jednotlivé psychologické kategórie (dimenzie osobnosti) môžu byť cenným prediktorom jeho pracovného výkonu a celkového fungovania v oblasti interpersonálnych vzťahov v konkrétnom pracovnom tíme alebo celej organizácii.

two business partners shaking hands while sitting in coffee shop

Obsah kurzu:

 • Osobnosť, temperament a charakter
 • Typológie osobnosti v kontexte pracovného výkonu
 • Dimenzie osobnosti ako prediktory pracovného výkonu
 • Nebezpečné a akcentované osobnosti
 • Psychodiagnostika v manažmente ľudských zdrojov

Kurz je navrhnutý pre pracovníkov ľudských zdrojov a manažérov, ktorí si vyberajú pracovníkov do svojich tímov.

Kedy: 22. jún, 2023, 10.00-15.00 hod.
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 189 €

 • ORG-08-2023
 • 26. jún 2023, 10.00-15.00 hod.

Psychológia komunikácie a komunikačné zručnosti

Nesprávna komunikácia je kameňom úrazu v mnohých oblastiach, môže byť zdrojom nedorozumení a problémov. Naučte sa, ako správne a efektívne komunikovať v práci s kolegami, svojimi nadriadenými alebo klientami a efektívne riešiť nedorozumenia. Rozpoznajte agresivitu, manipuláciu a pasívnu agresiu v komunikácii. Správnou komunikáciou, efektívnymi technikami a stratégiami môžeme zlepšiť nielen pracovnú atmosféru ale aj celkový pracovný výkon.

office life. group of modern people talking with each other and discussing business ideas while standing in the creative office

Obsah kurzu: 

 • Komunikácia a komunikačné štýly
 • Formy komunikácie (verbálna, neverbálna, písomná)
 • Príčiny vzniku nedorozumení a konfliktov v komunikácii
 • Aktívne počúvanie
 • Chyby v komunikácii a argumentačné fauly
 • Asertivita v komunikácii
 • Emócie v komunikácii
 • Rozpoznanie agresivity, manipulácie a pasívnej agresie v komunikácii

Kedy: 26. jún 2023, 10.00-15.00 hod.
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 189 €

 • ORG-07-2023
 • 26. jún 2023
  10.00-15.00 hod.

Kreatívne prezentačné zručnosti

Nie je až tak dôležité, o čom prezentujete, ak to viete pútavo, výstižne a zaujímavo podať. Najdôležitejším aspektom každej prezentácie nie je PowerPoint, ale prezentér samotný, či už sa rozhodnete pre PowerPoint alebo inú platformu. Prezentovanie pred publikom je považované za jeden z najväčších stresorov vôbec, preto sa okrem iných vecí na kurze naučíte ako odbúrať úzkosť, stres a ich neželané prejavy počas prezentácie. Kurz je možné absolvovať individuálne alebo v skupine.

group of business people applauding in boardroom

Obsah kurzu: 

 • Formy prezentácií
 • Ako urobiť dobrý prvý dojem a zaujať publikum
 • Štruktúra prezentácie
 • Ako sa naučiť používať jednoduchý a zrozumiteľný jazyk
 • Ako vzbudiť dôveru publika
 • Ako si zvýšiť sebadôveru počas prezentácie
 • Ako pracovať so stresom a strachom z prezentovania

Kedy: 28. jún 2023, 10.00-15.00 hod.
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 189 €

 • ORG-12-2023
 • 21. jún 2023
  10.00-15.00 hod.

Psychológia kritického myslenia

V priemere náš mozog spracuje denne 74 GB informácií a vykoná 35 tisíc rozhodnutí. Často sa nachádzame v zajatí kognitívneho zahltenia informáciami, ktoré majú rôznu výpovednú hodnotu. Mnohokrát ale ide o informácie, ktoré sú vyslovene zavádzajúce, nepravdivé a manipulatívne. Donedávna ľudom postačovalo intuitívne myslenie a tzv. „zdravý rozum“ – dnes už to však neplatí. Kritické myslenie je v znalostnej ekonomike čoraz väčšou nevyhnutnosťou a zároveň kľúčovou kompetenciou. Na tomto kurze spoločne preskúmame tajomstvá ľudskej mysle, heuristík, kognitívnych omylov, interpretačných skreslení a ilúzií. Naučíme sa s nimi lepšie pracovať a využiť ich vo svoj prospech. 

Obsah kurzu: 

 • Sme racionálne bytosti?
 • Neurobiologické základy psychiky
 • Ľudský mozog, percepcia, myslenie a interpretácia reality – realita v realite?
 • Čo je to kvocient racionality a ako súvisí s IQ?
 • Akých kognitívnych omylov a interpretačných skreslení sa najčastejšie dopúšťame a prečo?
 • Ako rozvíjať kritické myslenie?

Kedy: 21. jún 2023, 10.00-15.00 hod.
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 189 €

Back to Top