Pracovná a organizačná psychológia

 • ORG-01-S 2022
 • individuálne termíny
  (9.00 – 18.00)

Psychológia výberového pohovoru

Ako profesionálne viesť výberový pohovor, aké druhy výberových pohovov existujú, ako vybrať toho správneho kandidáta a aká je validita jednotlivých techník výberu pri predpovedaní správania sa kandidáta na pracovisku? Aké techniky môžeme použiť pre identifikáciu kandidátov, ktorí budú podávať optimálny pracovný výkon Na školení si načrtneme najúčinnejšie možnosti overovania potrebných kompetencií kandidátov.

Obsah kurzu:

 • Druhy výberových pohovorov a rozdiely medzi nimi, výhody a nevýhody
 • Možnosti overovania kompetencií u kandidátov
 • Overenie silných a slabých stránok kandidáta a jeho osobnosti
 • Možnosti využitia psychodiagnostických metód
 • Praktický nácvik pohovoru, modelové situácie a spätná väzba
 • ORG-02-S 2022
 • individuálne termíny
  (9.00 – 18.00)

Kreatívne prezentačné zručnosti I.

Na tomto interaktívnom workshope sa naučíte ako vytvoriť a odprezentovať obsah prezentácie tak, aby ste svoje publikum zaujali a presvedčili. Ako také niečo dosiahnuť sa naučíte prostredníctvom pochopením fungovania ľudskej psychiky. Dozviete sa tiež ako zostať autentickým a sám sebou a zároveň pritom pôsobiť profesionálne a presvedčivo a čomu je dobré sa pri prezentácii vyhnúť. Zároveň sa naučíte ako vytvoriť prezentáciu, ktorá bude zaujímavá, graficky pútavá, zrozumiteľná a vecná.

Obsah workshopu:

 • Príprava prezentácie (tipy a triky)
 • Základné pravidlá prezentovania (komunikačný štýl, neverbálna komunikácia, ako sa pohybovať počas prezentácie a ako pracovať s pomôckami)
 • Ako zaujať publikum, ako pracovať s hlasom
 • Ako efektívne zodpovedať otázky k téme prezentácie
 • Prezentovanie svojej vlastnej prezentácie pred účastníkmi workshopu
 • Spätná väzba od lektora a účastníkov školenia

Back to Top