Akadémia psychológie (večerná škola)

  • PSYCH-AP-W-2024
  • 11. január – 14. marec 2024
    (každý štvrtok od 17.30 –20.30)

Akadémia psychológie je večerná škola, ktorá prináša kvalitné štúdium psychológie zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov do vášho profesijného aj súkromného života. Vzdelávací program bol navrhnutý pre ľudí, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú priestor na kompletné akademické štúdium. 

ap 2024

Cieľom kurzu je lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu, vďaka čomu sa naučíte nazerať na svet a ľudí okolo seba empatickejšie a komplexnejšie. Získané poznatky vám prinesú skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný team a medziľudské vzťahy. 

Najdôležitejšie poznatky zo základov psychológie, biopsychológie, psychológie osobnosti, psychodiagnostiky, pracovnej a organizačnej psychológie, kognitívnej psychológie a psychológie zdravia sme pre vás zhrnuli do 10 večerných vzdelávacích blokov (spolu 25 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania. 

Obsah kurzu:

1. Čo je to psychológia? Psychológia ako veda, psychologické disciplíny, psychológia ako povolanie, výskum v psychológii
2. Evolučný pohľad na vývoj správania a prežívania
3. Biologické základy psychiky: ako funguje náš mozog a ako naše správanie, prežívanie a emócie ovplyvňujú biologické faktory a genetika
4. Čo sú to emócie a na čo nám slúžia? Biologické základy emocionality. Sme racionálne bytosti? Emócie v interpersonálnych vzťahoch a psychológia lásky. Sociálna a emocionálna inteligencia.
5. Psychológia osobnosti a temperamentu, typológie osobnosti, temné črty osobnosti
6. Poruchy osobnosti
7. Úvod do klinickej psychológie
8. Psychodiagnostika, psychologické hodnotenie a ich využitie v praxi
9. Kognitívna psychológia – myslenie, inteligencia, kognitívne a interpretačné skreslenia, kritické myslenie
10. V zdravom tele zdravý duch: psychosomatické ochorenia, well-being, prevencia syndrómu vyhorenia

Termín: 11. január –  14.  marec 2024 (každý štvrtok od 17.30 – 20.30)
Kde: Atelier Konventná CreativeHUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 499 EURO (pri záväznej registrácii do 15.12.2023) po tomto termíne je cena kurzu 699 EURO.
V cene sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o absolvovaní kurzu, občerstvenie a nápoje.

Back to Top