BrainACADEMY

Keď spoznáme silu
svojej mysle,
získame
väčšiu kontrolu nad vlastným
telom aj zdravím.

EEG Neurofeedback (biofeedback)

Neurofeedback je psycho-fyziologická metóda, ktorá vďaka neuroplasticite mozgu umožňuje dosiahnuť autoreguláciu mozgovej aktivity na základe operantného podmieňovania (učenia).  Prostredníctvom snímania aktivity mozgu elektroencefalografom (EEG) dokážeme analyzovaťelektrickú aktivitu mozgu a následne tieto informácie vyhodnotiť špeciálnym počítačovým programom, ktorý spätne reaguje na aktuálnu mozgovú aktivitu a s pozitívnou spätnou väzbou umožňuje „naučiť“ mozog optimálnemu fungovaniu.


Biologickým substrátom našich myšlienok, emócií a správania je komunikácia medzi neurónmi v našom mozgu (mozgová aktivita). Táto komunikácia  sa uskutočňuje prostredníctvom neurotransmisie  –  teda prenosom akčných potenciálov v synapsiách neurónov vo forme slabej elektrickej aktivity (vzruchu). Tieto elektrické impulzy  môžeme pozorovať vo forme frekvenčných pásiem (vlnové dĺžky). Naše mozgové vlny sa menia v závislosti toho, čo robíme, cítime a prežívame. Keď v mozgovej aktivite dominujú pomalšie mozgové vlny, môžeme sa cítiť unavení, pomalí, nesústredení alebo malátni, vyššie frekvencie sú dominantné pri učení,intenzívnej mentálnej aktivite a pri udržiavaní pozornosti. 

Rozsiahly výskum v oblasti EEG frekvenčných pásiem identifikoval špecifické vzorce mozgovej aktivity, ktoré sú spojené s určitými poruchami v emocionálnej, mentálnej ale aj somatickej oblasti. Napríklad nadmerná aktivita v určitých oblastiach mozgu súvisí s úzkostnými poruchami, poruchami pozornosti (ADHD/ADD), problémami so spánkom, nadmernou bdelosťou, impulzívnym správaním, agresiou,  afektívnymi poruchami, chronickou bolesťou alebo zvýšenou svalovou spasticitou. Nestabilita frekvenčných pásiem súvisí napr. s tikovými poruchami, obsedantno-kompulzívnou poruchou, agresívnym správaním, bruxizmom, záchvatmi paniky, bipolárnou poruchou, migrénami, narkolepsiou, epilepsiou, spánkovým apnoe, vertigo, tinnitom a poruchami príjmu potravy (anorexia, bulímia, kompulzívne jedenie, záchvatovité prejedanie).


Využitie metódy neurofeedback

Poruchy pozornosti (ADD), porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD)

Hypoaktivita a pomalé psychomotorické tempo, chronická únava

Špecifické poruchy učenia, sústredenia a prevencia porúch učenia

Poruchy spánku (insomnia, spánkové apnoe, parasomnia, hypersomnia)

Poruchy autoregulácie, zvýšenej impulzivity a sebaovládania, poruchy správania, tréma

Afektívne poruchy (depresie), úzkostné poruchy, panické ataky

Ľahšie formy DMO, epilepsie, tikov a autizmu

Traumatické poranenia mozgu, stavy po mozgovej príhode

Kognitívne deficity, zvyšovanie výkonu, zlepšenie pamäte a kreativity

Psychosomatické ochorenia a poruchy príjmu potravy

Manažment nadváhy a obezity, záchvatovité prejedanie sa

Podporná terapia pre liečbu závislostí – alkohol, drogy, gambling (patologické hráčstvo)

“Mozog má vysokú schopnosť učiť sa. Ak sa v procese tréningu „naučí“, že je preň výhodné pracovať istým spôsobom, chce si tento stav udržať. Nové funkčné okruhy potom pomáhajú mozgu fungovať lepšie a efektívnejšie. Optimálne fungovanie mozgu zlepšuje  celkový psychický stav a kognitívny výkon,  zmierňuje odpoveď na stresovú reakciu  a zlepšuje  celkové psycho-fyziologické procesy  v organizme.”


Ako funguje Neurofeedback?

Aktivitu mozgu počas tréningu neinvazívne sleduje počítač prostredníctvom EEG senzorov. Zosnímané signály mozgovej aktivity monitoruje počítač, ktorý ich vyhodnocuje a triedi do jednotlivých frekvenčných pásiem (delta, theta, alfa) a v reálnom čase sprostredkováva klientovi spätnú väzbu (feedback), ktorú klient vidí na obrazovke vo forme filmu alebo jednoduchej videohry, ktorú ovláda len aktivitiou svojho mozgu bez použitia klávesnice alebo myši.

Ak mozog reaguje na podnety žiadúco (teda ak narastá aktivita v želanom frekvenčnom pásme) dostane z počítača zvukovú alebo vizuálnu odmenu (napr.skóruje v hre alebo sa mu prehráva film). Ak ale nereaguje žiadúco odmena neprichádza. Mozog tento princíp podmieňovaného odmeňovania veľmi rýchlo pochopí a bude sa snažiť o také nastavenie jeho aktivity, ktorá je žiadúca a odmeňovaná. Týmto postupom sa mozog učí využívať žiadúce frekvencie a potláčať frekvencie nežiaduce a naučené postupy neskôr začne používať automaticky.

Tréningové programy prostredníctvom metódy neurofeedback a biofeedback nie sú hradené zdravotnou poisťovňou (Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti).

Back to Top