Mgr. et Mgr. Nina Aleksieva

Nina

Nina vyštudovala filológiu na Sofijskej univerzite a neskôr psychológiu na Paneurópskej vysokej škole. Viac ako dvadsať rokov pôsobila na vedúcich pozíciách v nadnárodnej korporácii, riadila medzinárodný tím obchodníkov a pripravovala expanzie na nové trhy. Podporovala program Corporate social responsibility v slovenských firmách. Ako členka boardu Americkej obchodnej komory presadzovala záujmy lokálnych spoločností. Dlhodobo sa venuje charite, filantropii a projektom, ktoré posúvajú spoločnosť v rámci sociálnej zodpovednosti dopredu a odovzdáva svoje skúsenosti pro bono rôznym neziskovým projektom. Venuje sa otázkam motivácie, koučingu, riadeniu zmien a efektívnemu budovaniu tímov.

Back to Top