Mgr. et Mgr. Nina Aleksieva

Nina vyštudovala filológiu na Sofijskej univerzite a neskôr psychológiu na Paneurópskej vysokej škole. Viac ako dvadsať rokov pôsobila na vedúcich pozíciách v nadnárodnej korporácii, riadila medzinárodný tím obchodníkov a pripravovala expanzie na nové trhy. Podporovala program Corporate social responsibility v slovenských firmách. Ako členka boardu Americkej obchodnej komory presadzovala záujmy lokálnych spoločností. Dlhodobo sa venuje charite, filantropii a projektom, ktoré posúvajú spoločnosť v rámci sociálnej zodpovednosti dopredu a odovzdáva svoje skúsenosti pro bono rôznym neziskovým projektom. Venuje sa otázkam motivácie, koučingu, riadeniu zmien a efektívnemu budovaniu tímov.

Nina je riaditeľkou vzdelávacieho a rozvojového programu pre súčasných a budúcich lídrov – Leadership ACADEMY a našou expertkou v oblasti psychológie rozhodovania, psychológie peňazí a investovania a behaviorálnej ekonómie. V rámci programov LifeAcademy vedie kurzy: Leadership ACADEMY, Psychológia peňazí a investovania, Psychológia v marketingu a Behaviorálna ekonómia v rozhodovaní.

Back to Top