Mgr. Eva Staroňová, MBA

Eva je našou špecialistkou a poradkyňou pre komunikáciu, negociácie, PR a marketingovú komunikáciu. Je zakladateľkou a prezidentkou slovensko-americkej nadácie +421, ktorá už od roku 2007 úspešne napĺňa víziu kultúrnej a ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a USA. Počas svojho viac ako pätnásť ročného pôsobenia v USA sa Eva stala poradkyňou štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a viedla kultúrnu a ekonomickú sekciu na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku. Neskôr bola poradkyňou veľvyslanca Slovenskej republiky v Libanone. Eva vyštudovala marketingový manažment a medzinárodný obchod na Columbia University v New Yorku a okrem kultúrnej a obchodnej diplomacie pôsobila ako riaditeľka marketingu viacerých luxusných medzinárodných značiek (Grimoldi – Milano/USA, Shrager Company), je tiež zakladateľkou značky Royal Sense USA (Los Angeles).

Back to Top