Milujme svoj mozog


„Každý, kto sa prestane učiť, je starý – či už má dvadsať alebo osemdesiat. Kto sa stále učí, zostáva mladý” (Henry Ford)

Máte už po 30-tke? Po tridsiatke sa štruktúra mozgu začína meniť. Ale žiadna panika! Nemusíme sa obávať, že vekom bude váš intelekt prudko klesať. Výskumy túto stereotypnú predstavu vyvracajú. Mozog je schopný vytvárať nové neuróny, dokonca aj v dospelosti, prostredníctvom procesu nazývaného neurogenéza. Tento proces možno podporiť aktivitami, ako je fyzická aktivita a cvičenie, učenie sa novým veciam a socializáciou s inými ľuďmi.

adobestock 231556389 1

Náš mozog je naprogramovaný tak, aby sa učil od momentu nášho narodenia (dokonca ešte skôr) a nikdy neprestane. Pravidelný mentálny tréning je jedným z najlepších spôsobov, ako udržať myseľ bystrú a sviežu. Keď sa dôsledne učíme novým zručnostiam, naše kognitívne schopnosti môžu zostať silné aj vo vyššom veku. Mozog treba udržiavať vo forme rovnako ako ktorýkoľvek iný sval v našom tele. Učenie je ako cvičenie pre náš mozog. Rozvíja nové nervové dráhy a posilňuje tie existujúce. 

happy businessman making presentation for business people in office

A nielen to. Celoživotné vzdelávanie zvyšuje prežívanie pozitívnych emócií, zlepšuje náladu, podporuje sociálne interakcie a preukázateľne znižuje hladinu stresu v organizme. Štúdia Univerzity v Sussexe zistila, že 6 minút čítania môže znížiť hladinu stresu až o 68 %. Najmä pre seniorov môže menej stresu znamenať lepšie kardiovaskulárne zdravie, odolnejší imunitný systém, nižší krvný tlak, nižšie riziko cievnej mozgovej príhody alebo infarktu myokardu a zníženú úroveň depresie. Výskumníci z Yale University (School of Public Health) dokonca zistili, že ľudia, ktorí čítajú viac ako 3 a pol hodiny týždenne, žijú dlhšie. Štúdia Harvard Medical School priniesla dôkazy o tom, že intelektuálny tréning a kognitívna stimulácia do veľkej miery dokážu spomaliť nástup Alzheimerovej demencie a jej symptómov. 

Chcete získať čo najväčší úžitok z učenia?

Čím náročnejší a širší je výber zručností, ktoré sa chcete naučiť, tým efektívnejšie a lepšie si váš mozog zachová kognitívne funkcie (pamäť, myslenie, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, úsudok, porozumenie a používanie reči, plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, predstavivosť, priestorová orientácia). Ako to docieliť? Nebojte sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny a vyzvať svoju myseľ k tomu aby sa venovala novým veciam a mala čo najviac podnetov, ktoré potrebuje navnímať a spracovať. Vedeli ste, že učenie sa nových vecí vás môže urobiť aj odolnejšími? Učenie buduje nielen našu kognitívnu rezervu ale aj odolnosť (rezilienciu), čo je adaptívna reakcia mozgu na stresové a traumatické udalosti a prirodzený proces starnutia. Nové informácie a poznatky pomáhajú vyriešiť krátkodobé stresujúce situácie a zároveň nás vybavia novými zručnosťami a schopnosťami na riešenie alebo prevenciu budúcich stresorov. Nepotrebujeme teraz všetci trochu viac odolnosti? Čím viac sa učíme, tým intenzívnejšie trénujeme náš mozog, čo buduje našu schopnosť lepšie sa vysporiadať s tým, čo nám život prináša.

businesswoman pushing hard against falling deck of domino tiles.


Kedy ste sa naposledy naučili niečo len tak, pre seba, pre radosť alebo pre zábavu?

Len preto, že ste chceli a nie preto, že ste sa museli kvôli práci v niečom zdokonaliť alebo rekvalifikovať? Učenie je skvelý spôsob, ako zvýšiť potešenie a radosť v živote a môže mať priamy vplyv na zníženie úrovne nášho stresu uvoľnením dopamínu. Nemusíte navštevovať vzdelávacie kurzy len na zvýšenie vlastnej kvalifikácie. Skúste sa učiť veci len tak, zo zvedavosti.

Vzdelávanie a informácie sú pre náš mozog tým, čím je cvičenie pre naše srdce. Tak ho trénujme čo najčastejšie, najlepšie v prostredí, ktoré podnieti okrem kognitívnej stránky aj rozvoj sociálnych interakcií. 

A jeden zaujímavý fakt na záver: Mozog je schopný generovať viac elektrických impulzov za jeden deň ako všetky telefóny na svete dokopy. Je skutočne výnimočný a náš – milujme ho 🙂

Autor: Nina Aleksieva, riaditeľka programu LeadershipACADEMY

Back to Top