Sarkazmus – inteligencia, kreativita a empatia


„Sarkazmus je najnižšia forma vtipu, ale najvyššia forma inteligencie“ povedal Oscar Wilde.
Zvykli sme si intelekt spájať s vysokým IQ. Nový výskum však našiel spojenie medzi ľuďmi, ktorí sú sarkastickí a inteligenciou. Podľa výsledkov štúdie publikovanej v časopise Journal of Applied Psychology, vedieť porozumieť sarkazmu a používať ho je znakom toho, že sme superinteligentní a vysoko kreatívni.

happy and laughing emoticons 3d rendering background, social med

Uštipačné poznámky precvičujú mozog viac ako úprimné vyhlásenia. Pochopenie sarkastických výrazov si vyžaduje kognitívne úsilie a komplexné myslenie. Mozog na pochopenie sarkazmu vyvíja oveľa väčšiu aktivitu. Musí prekonať rozpor medzi doslovným a skutočným významom sarkastických výrazov. Ide o proces, ktorý aktivuje abstrakciu a zároveň expanduje našu myseľ. To, čo skutočne spája sarkazmus s inteligenciou, je to, že podnecuje abstraktné myslenie, ktoré je spojené s vyššou inteligenciou.

Na spracovanie sarkazmu sa podieľa viacero oblastí mozgu. Ľavá hemisféra zodpovedá za interpretáciu doslovných výrokov a pravá na zisťovaní, kedy má doslovný výrok znamenať presný opak. Pochopiť sarkazmus nám pomáha oblasť spojená so sociálnou kogníciou (poznávaním) a identifikáciou emócií. Táto oblasť mozgu je zodpovedná aj za našu intuíciu, kreativitu či interpretáciu neverbálnej komunikácie.

laughing and slapping forehead like saying d’oh! i forgot or that was a stupid mistake

Vedci našli aj úzky vzťah medzi našou schopnosťou porozumieť sarkazmu a empatiou. Napríklad deti, ktoré sú empatickejšie, sú v odhaľovaní jednoduchého sarkazmu oveľa lepšie ako ich menej empatickí rovesníci. Empatické deti totiž vedia lepšie čítať zámery iných.

Sarkazmus však môže byť interpretovaný aj negatívne ak ho používame nevhodne. Ale tam kde je dôvera , sa nemusíme obávať ho používať. Konflikt môže nastať, ak je vyjadrený alebo prijatý od niekoho, komu nedôverujeme. Ak by sme však použili extrémne drsný tón a kritický obsah, ani dôvera by nemusela stačiť. Ponechajme si preto štipľavé poznámky radšej pre tých, ktorých dobre poznáme. I keď tým druhým by sme možno dopomohli ku kreatívnejšiemu a kompelxnejšiemu mysleniu. Rozdávajme teda sarkazmus svojim kamarátom, ktorí to ocenia a úprimnosť si nechajme možno pre šéfa.

Sarkazmus – „sarkazein“ – znamená v gréčtine „trhať mäso“. Keď použijeme sarkazmus, poriadne sa zahryzneme. Tak opatrne. Musíme sa dobre zamyslieť kým povieme „tá horčicová škvrna lichotí tvojim blond vlasom“.

Autor: Nina Aleksieva, riaditeľka programu LeadershipACADEMY

Back to Top