Lídrom sa nerodíme, lídrom sa stávame, a tak má každý z nás otvorené dvere

Nina Aleksieva je bývalá top manažérka, ktorú pred niekoľkými rokmi – v rámci „vystúpenia zo svojej komfortnej zóny“ – zlákalo štúdium psychológie. Dnes je riaditeľkou edukačno-rozvojového programu Leadership ACADEMY, kde súčasných a budúcich lídrov vzdeláva v tom, ako môžu využiť poznatky z psychológie, neuropsychológie, behaviorálnej ekonómie a psychológie osobnosti na transformáciu svojho líderského štýlu a efektívnejšie vedenie ľudí.

Ako úspešná top manažérka medzinárodnej korporácie ste sa pred pár rokmi rozhodli pre štúdium psychológie, čo Vás k tomu viedlo?

Poznanie ma vždy zaujímalo, nové informácie, nové výzvy. I keď korporácia, v ktorej som pracovala, mala veľmi dobre nastavený vzdelávací program, mala som pocit, že sa to točí stále v jednom kruhu a zdokonaľujem sa len v jednom smere, v jednej oblasti. Potrebovala som dať mojmu vzdelávaniu nekomfortnú zónu, vystúpiť „out of the box“ a vstúpiť do úplne novej dimenzie.  Takže vzdelávanie v úplne inej sfére mi prišlo veľmi prirodzené. Keďže psychológia je všade okolo nás a stretávame sa s ňou neustále –  tak bol tento odbor pre mňa prirodzenou voľbou. Hľadať odpovede na každodenné otázky – prečo reagujeme tak ako reagujeme, čo nás motivuje, poháňa? Pochopiť základné vedecké poznatky o fungovaní nášho mozgu je fascinujúce.

Aktuálne ste riaditeľkou programu Akadémie psychológie pre súčasných a budúcich lídrov – Leadership ACADEMY – čo nové v tejto oblasti program prináša?

Prináša práve prepojenie psychológie a líderstva.  Lídrom sa nerodíme, lídrom sa stávame, a tak má každý z nás otvorené dvere. Stačí byť zvedavý a prijímať nové poznatky, pochopiť seba samého – svoje reakcie, vzorce správania, ego-obranné mechanizmy, svoje limity a následne na sebe pracovať. Náš program vychádza z najnovších vedeckých poznatkov z oblasti neuropsychológie, psychologických vied, behaviorálnej ekonómie, manažmentu a zároveň je úzko prepojený s poznatkami z praxe. 

Čo vás motivovalo k jeho vedeniu?

Na Slovensku máme veľmi veľa šikovných ľudí rôznych generácií. Niektorí si možno netrúfnu posunúť sa ďalej v kariére, ale  stačí ich len trochu “pošťuchnúť”, podať pomocnú ruku v podobe zmysluplného vzdelávania,  aby nabrali odvahu a posunuli sa ďalej. Iní sa zase posúvajú veľmi rýchlo a nevšimnú si, že sa častokrát zamotávajú  v rovnakých možno niekedy až dysfunkčných alebo neefektívnych vzorcoch správania, komunikácie, argumentácie alebo rozhodovania.


Venujete sa tiež psychológii rozhodovania a behaviorálnej ekonómii –  ako z týchto poznatkov môžu benefitovať ľudia z biznisu a korporátneho sveta?

Náš mozog je úžasný, jedinečný, učenlivý, flexibilný, plastický, bažiaci po nových informáciách, avšak zároveň aj trochu lenivý. Pri mnohých rozhodovaniach nám podsúva rýchle intuitívne riešenia, pri ktorých sa nemusí namáhať. Využíva takzvané heuristiky, čiže skratky na rýchle vyriešenie daného problému. A tie mnohokrát nemusia byť racionálne alebo správne. Pochopenia spôsobu nášho myslenia a usudzovania nám môže pomôcť byť racionálnejší v úsudkoch a robiť lepšie rozhodutia.

Vediete tiež nový program Psychológia peňazí a investovania, čo si pod tým máme predstaviť?

Ako povedal  nositeľ Nobelovej ceny Daniel Kahneman: ľudia robia chyby, pretože sú vo všeobecnosti príliš optimistickí, keď robia plány a absolútne veria, že tieto plány sa splnia a táto prílišná dôvera v obchodné prognózy je systémová. Chceme poukázať na chyby a skreslenia, pri ktorých sa dopúšťame pri práci s financiami, či už v rámci investovania alebo domáceho rozpočtu. Naše emócie alebo kognitívne skratky nám totiž niekedy dokážu veľmi skomplikovať život.

nina aleksieva interview

Čo je pre Vás najväčšou inšpiráciou v práci?

Ľudia sú nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Pri tejto práci ide o interakcie, výmenu informáciíí, vzájomné obohacovanie sa.  A verte, je to viac inšpiratívne a poučné, ako google 🙂

Back to Top