Vzdelávacie moduly

Vzdelávacie moduly vo forme víkendových alebo večerných kurzov/workshopov sú cenným nástrojom psychoedukácie a zlepšenia informovanosti klientov o etiológii, environmentálnych a behaviorálnych faktoroch obezity. Nadváha a obezita je v prípade veľkého počtu klientov spôsobená práve tým, že klienti nemajú relevantné informácie a nevedia ako sa orientovať v množstve rôznych „zaručených“ diét, dobre mienených rád, trendov a nástrojov manažmentu obezity. Preto sú naše kurzy zamerané práve na najčastejšie mýty o chudnutí a edukácii o najčastejších chybách, ktoré nám bránia schudnúť alebo udržať si želanú hmotnosť.

Back to Top