Pobytové programy

Sú alternatívou vzdelávacích modulov vo forme víkendových alebo týždenných pobytov na Slovensku a v zahraničí. Okrem psychoedukácie sa zameriavajú na analýzu dysfunkčného správania a kognícií, sebamonitoring, zvýšenie motivácie, relaxáciu, mindfulness a nácvik rôznych techník na zlepšenie a posilnenie žiadúceho správania. Programy sú realizované v malých skupinách (6-10 ľudí) a okrem interaktívnych prednášok sa klienti majú možnosť zapojiť do rôznych aktivít, hier, sebaskúsenostných techník a pohybových aktivít.

Back to Top