Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo

Výhodou skupinových programov je využitie zákonitostí skupinovej dynamiky a fungovania skupín, ktoré zvyšujú efektivitu intervencií (spoločný cieľ, motivácia, skupinová kohézia, podpora) a vzájomnej interakcie jej členov. Stretnutia sa realizujú v menších skupinách 6-10 klientov raz týždenne (90 minút) počas ôsmich týždňov, termíny a témy stretnutí sú vopred dané a do skupiny nie je možné sa pridať počas už prebiehajúceho programu.

Back to Top