Keď sa rozvádzate, o vašom živote rozhoduje priveľa cudzích ľudí

Ida Želinská je sociálna poradkyňa a analytička. Zaoberá sa najmä mechanizmami vzťahov medzi ľuďmi a inštitúciami. Pôsobí pod vlastnou značkou
iné ako čierno-biele riešenia a vo voľnom združení kolektív neon. Je spoluautorkou viacerých publikácii – napríklad Engerau či Dieťa v súdnom konaní.

Prečo sa rozvádzame a aké sú štatistiky rozvodovosti na Slovensku? Dá sa s jedným partnerom stráviť celý život tak, aby bol vzťah funkčný a naplňujúci? 

Rozvádzame sa jednoducho preto, že s tým druhým, či s tou druhou, už nemôžeme byť. Dráždi nás už len ich prítomnosť, gestá, to čo hovoria, to čo robia. Kryjeme si chrbát, odkladáme veľké rozhodnutia a už vôbec nič spolu neplánujeme. 

Rozvodov je veľa. Vysoké čísla len odrážajú možnosť zvrátiť, preplánovať si svoj osud, ak sme sa nedostatočne spoznali pred tým, než sme sa vzali. 

Rozvody nie sú dobré, samozrejme že nie. Ale to, že tu tá možnosť je, znamená aj to, že ľudia nemusia byť roky uväznení v dysfunkčných či násilných vzťahoch. 

Ja som veľkou odporkyňou tých „plzákovskách“poučiek o tom, ako sa s predlžovaním ľudského života vysiľujú, opotrebovávajú vzťahy a sú menej kvalitné. Takto jednoduché to nie je. Tie skutočné vzťahy – a verte, že je ich v spoločnosti veľa, postavené na hodnotách, nie na trblietkach, sa dokážu posúvať cez spoločné príjemné chvíle celé desaťročia a ľudí v nich stále baví spolu žiť. 

Rozvod patrí v škále závažných životných udalostí medzi tie najzávažnejšie. S akými sociálnymi dôsledkami treba počítať? 

Váš príbeh – vaše problémy, bolesti, aj vaša hanba sa bude odhaľovať pred inými ľuďmi. Do vášho života vstúpia úradníci a úradníčky štátu, pre ktorých sa, akokoľvek sa budú snažiť byť milí a chápaví, stanete „prípadom“, či „spisom“. Budete musieť taktizovať, nebudete môcť byť sami sebou. To je to vonkajšie. Vo vnútri, vo vašej rodine sa začnú meniť roky dané stereotypy – úplne sa zmení váš rytmus života, to ako zdieľate čas s deťmi, často prídete o časť vzťahov s „tou druhou“ rodinou, musíte si podeliť kamarátov, takmer vždy zoslabnú sociálne siete.   

Vieme zachytiť predrozvodové signály? 

Hovoríme tu o rozvode ako o nejakej deliacej čiare – ale koróziu vzťahu môžeme pozorovať oveľa skôr, než to slovo „rozvod“ vôbec padne. Stačí sa naozaj dobre poznať, reagovať na zmeny, vnímať signály partnera či partnerky, rozprávať sa. Čo je dôvodom, že sa mení? Ako o tých zmenách rozprávame? Rešpektujeme navzájom svoje názory? Máme ešte spoločný čas? Kupujeme si spolu aj niečo iné ako jedlo a veci pre detí? A robíme spolu tie drobnosti – ako vymaľovanie bytu či plánovanie dovolenky?

Existuje niečo ako anatómia toxického vzťahu? 

Samozrejme. Ľudia sú nešťastní veľmi podobným spôsobom. Ak odstrihneme tých na prvý pohľad „problémových“, alkoholikov a užívateľov drog, násilníkov, patologických hráčov… ostane veľmi veľká škála toho, ako sa ľudia k sebe správajú. Strácajú úctu, komunikujú bez rešpektu k pocitom toho druhého, majú strach – napríklad z toho, že bude (koľký už raz?) krik, sú pod tlakom, pod neustálou kritikou. A keď sa obzriete dozadu, uvidíte, že sa celý váš život točí iba okolo problémov toho vášho partnera či partnerky. Hodiny a hodiny… zabité. 

upset woman holding wedding ring close up cropped image, took off jewellery demonstrate show it as symbol of divorce family split break up, legally dissolve wifehood with husband, bustup of a marriage

V súvislosti s rozvodom rodičia musia riešiť veľké množstvo situácii. S akým typom problémov sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? 

Jednoznačne je to otázka, ako bude vyzerať rodičovský vplyv na deti po rozvode. Ako sa férovo dohodnúť o tom, ktorý z rodičov bude koľko času s deťmi. Ako preorganizovať už dávno nastavené veci – školu, krúžky – keď sa teraz všetko mení. Patchworkové rodiny. Ako korigovať vzťahy v širšej rodine. Ako robiť rozhodnutia, napríklad o tom, kam pôjde vaše dieťa do školy – keď „ten druhý“ či „tá druhá“ nesúhlasia. A potom: čo robiť, keď sa zrazu začnú deti meniť, keď začnú odmietať jedného z rodičov. Tých situácii sú desiatky, počas rozvodu sa vyplavujú na povrch roky neriešené problémy, 

S akými komplikáciami sa môžeme stretnúť počas rozvodu? Vieme sa na ne vopred pripraviť? 

Základná komplikácia? Dala by sa zhrnúť do vety: „Až teraz vidím, s kým som žil či žila.“ Meníte sa – obaja. Rozvod z vás vyťahuje to zlé. Najhoršie. A či sa dá pripraviť? Samozrejme. V prvom rade treba poznať systém a mať informácie o procesoch, ktoré sú s rozvodom spojené – potom šetríte peniaze, čas a najmä energiu. Nepíšete kade tade, nechcete od inštitúcii to, čo vám nemôžu poskytunúť, rozumiete, čo sa okolo vás deje. 

Zvládajú rozvod lepšie muži alebo ženy? 

Vtipkujete, však? Na túto otázku nepoznáme odpoveď a asi ani neexistuje. Ak už paušalizovať, potom takto: rozvod zvládnu lepšie samostatní ľudia, ktorí majú dobré vzťahy, zázemie a tí čo si čo najmenej vzájomne ublížili.  

man meeting counselor for marriage consultation

Aký sociálny efekt má rozvod na deti? Aké sú najčastejšie prekážky v adaptácii na nový život po rozvode rodičov? Ako sa mení výchova detí po rozvode? 

Poviem to veľmi jednoducho: najkvalitnejšia starostlivosť je vtedy, keď sa nepočítajú minúty, nebojuje sa každé euro, ale vtedy, keď si rodičia dokážu spísať a pomenovať potreby dieťaťa, svoje možnosti a nájsť férové riešenie. Ale to sú také frázy – v čase, keď sa rozchádzate, to nikdy nenastavíte dobe, to až keď vychladnete, po pár mesiacoch, po roku. A či sa mení výchova? Samozrejme. Meníte všetky časti života, táto nie je výnimkou. Ale nemusí to byť vo výsledku zlé. 

Ako zvládnuť silné emócie v procese rozvodu? 

Sebadisciplínou. A s pomocou zázemia – rodiny aj priateľov. 

Čo mám očakávať od rozvodového poradenstva?

Ak je poradenstvo kvalitné, tak vám poradca či poradkyňa nehovorí len to, čo chcete počuť. Vysvetľuje vám systém, podáva vám informácie, ukazuje vám chyby, ktoré vás môžu znevýhodňovať. Mali by ste sa cítiť, hm… bezpečne.  

Idu Želinskú máte možnosť spoznať osobne na interaktívnom kurze Rozvodové stratégie, ktorý začína 9. augusta 2022 a je venovaný všetkým, ktorí zvažujú alebo sa už nachádzajú v procese rozvodového konania a potrebujú sa zorientovať v spleti administratívnych postupov, náročných emócií a vytvoriť pre seba a svoje deti bezpečné psychologické prostredie..

Back to Top