Mgr. Andrea Hladká

Andrea

Andrea je našim lídrom v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie. Má bohaté a dlhoročné manažérske skúsenosti z medzinárodných korporácií v oblasti výberu, vedenia a rozvoja ľudí. Vyštudovala psychológiu a momentálne vedie tím na oddelení financií, kde sa spolupodieľa na vytváraní rozvojového programu pre budúcich top manažérov a lídrov, ktorý sa venuje rozvoju strategického plánovania, rozhodovania, time managementu, motivácie a komunikačných a prezentačných zručnosti. Ako predstaviteľ spoločnosti viedla prednášky študentom Ekonomickej Univerzity na tému kritické myslenie a jej výskumné zistenia z oblasti pracovnej psychológie boli prezentované na viacerých konferenciách.

Špecializuje sa na oblasť pracovnej a organizačnej psychológie, venuje sa najmä psychologickým aspektom motivácie, angažovanosti, rezistencie voči zmene a rozvojovým nástrojom, ktorými sa snaží pomáhať posilňovať silné stránky zamestnancov. Inklinuje k humanistickej psychológii a jej princípy sa snaží skĺbiť s dynamickým korporátnym prostredím.

Vedecké práce a publikácie:
Angažovanosť, osobnosť a rezistencia voči zmene (2020) – publikované v zborníku z konferencie Psychológia práce a organizácie (2020) (spoluautorstvo), Hodnotenie kariérových kompetencií absolventmi vysokých skôl (2018)

Back to Top