Mgr. Andrea Hladká

Andrea je našim lídrom v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie. Má bohaté a dlhoročné manažérske skúsenosti z medzinárodných korporácií v oblasti výberu, vedenia a rozvoja zamestnancov. Vyštudovala psychológiu a momentálne vedie tím na oddelení financií, kde sa spolupodieľa na vytváraní rozvojových programov pre budúcich top manažérov a lídrov, ktoré sa venujú rozvoju strategického plánovania, rozhodovania, time managementu, motivácie a komunikačných a prezentačných zručnosti. Ako predstaviteľ spoločnosti viedla prednášky študentom Ekonomickej Univerzity na tému kritické myslenie a jej výskumné zistenia z oblasti pracovnej psychológie boli prezentované na viacerých konferenciách.

Špecializuje sa na oblasť pracovnej a organizačnej psychológie, venuje sa najmä psychologickým aspektom motivácie, angažovanosti, rezistencie voči zmene a rozvojovým nástrojom, ktorými sa snaží pomáhať posilňovať silné stránky zamestnancov. Inklinuje k humanistickej psychológii a jej princípy sa snaží skĺbiť s dynamickým korporátnym prostredím.

Okrem expertízy v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie, rozvíja svoje psychologické a psychoterapeutické zručnosti v rámci poradenstva pre študentov Univerzity Komenského a Paneurópskej vysokej školy (Psychologická poradňa UK a Akademická poradňa PEVŠ) a rámci dlhodobého psychoterautického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii (Inštitút ABC pre výcvik v KBT).

V rámci programov LifeAcademy vedie programy: Akadémia psychológie, Akadémia psychológie MasterMIND a vedie vzdelávacie a tréningové programy pre firmy a jednotlivcov v oblasti komunikácie a organizačného správania.

Vedecké práce a publikácie:
Angažovanosť, osobnosť a rezistencia voči zmene (2020) – publikované v zborníku z konferencie Psychológia práce a organizácie (2020) (spoluautorstvo)
Hodnotenie kariérových kompetencií absolventmi vysokých skôl (2018)

Back to Top