TeenACADEMY (PREZENČNE)

  • PSYCH-TEEN-S- 2023
  • 9. február - 13. apríl 2022
    (každý štvrtok od 15.30- 17.00)

TeenACADEMY je 10-týždňový edukačno-rozvojový program pre teenagerov, ktorý čerpá z najnovších poznatkov zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie. Cieľom programu je sebapoznanie a sebarozvoj, získanie základných informácií z oblasti psychologických vied, interpersonálnych vzťahov a komunikácie, destigmatizácia psychických ochorení a psychologickej starostlivosti a mnoho ďalších zaujímavých tém. TeenACADEMY pozostáva z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, sebarozvojových aktivít, hier a psychologického testovania.

Témy vzdelávacích modulov:

[01] Čo je to psychológia?
[02] Najčastejšie mýty v populárnej psychológii
[03] Biologické základy psychiky: odkiaľ sa berú naše myšlienky, ako funguje náš mozog, ako nás ovplyvňujú hormóny?
[04] Psychológia osobnosti a temperamentu – prečo sme každý iný?
[05] Najčastejšie poruchy osobnosti – kritický pohľad na ich stigmatizáciu
[06] Čo sú to emócie, načo nám slúžia a prečo nás niekedy ovládajú?
[07] Sebapoznanie a sebaprijatie – sebaláska a sebasúcit
[08] Sociálne interakcie (naše vzťahy a komunikácia) – prečo sa hádame s rodičmi, prečo je náročné odolať tlaku skupiny, ako zastaviť šikanu?
[09] Najčastejšie psychické poruchy – úzkosti, depresie, panické ataky, poruchy prijímu potravy, ADHD, závislosti a iné – ako ich dokážeme liečiť a kedy vyhľadať pomoc?
[10] Psychológia vo filme – tipy na skvelé filmy a seriály s psychologickou tematikou

Kedy: 9. február – 13. apríl 2023 (každý štvrtok od 15.30- 17.00)
Kde: Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 249 € (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, certifikát o ukončení kurzu, občerstvenie a nápoje)

Obsah kurzu je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 13-17 rokov. 

Back to Top