Psychológia výberového pohovoru

  • ORG-01-S 2022
  • individuálne termíny
    (9.00 – 18.00)

Ako profesionálne viesť výberový pohovor, aké druhy výberových pohovov existujú, ako vybrať toho správneho kandidáta a aká je validita jednotlivých techník výberu pri predpovedaní správania sa kandidáta na pracovisku? Aké techniky môžeme použiť pre identifikáciu kandidátov, ktorí budú podávať optimálny pracovný výkon Na školení si načrtneme najúčinnejšie možnosti overovania potrebných kompetencií kandidátov.

Obsah kurzu:

  • Druhy výberových pohovorov a rozdiely medzi nimi, výhody a nevýhody
  • Možnosti overovania kompetencií u kandidátov
  • Overenie silných a slabých stránok kandidáta a jeho osobnosti
  • Možnosti využitia psychodiagnostických metód
  • Praktický nácvik pohovoru, modelové situácie a spätná väzba
Back to Top