Psychológia v marketingu

  • PSYCH-APM-S 2023
  • Kedy: individuálne termíny (jún-október 2023)

Spotrebiteľské správanie cez optiku najnovších poznatkov z oblasti neurovied, psychológie, neuroekonómie, behaviorálnej ekonómie a integrovanej marketingovej komunikácie.Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 5 večerných vzdelávacích modulov (15 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, workshopov, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania.

Obsah kurzu:
1. Psychológia v marketingu: percepcia, osobnosť, potreby, motivácia, učenie, kultúra, subkultúry, generácie, demografické premenné
2. Neurobiologické základy psychiky a správania: ako naše prežívanie, správanie a rozhodovanie ovplyvňuje náš mozog, neurotransmisia a endokrinný systém
3. Behaviorálna ekonómia: racionalita vs iracionalita, rozhodovanie, „nudges“
4. Psychologické aspekty brandingu
5. Neuroekonómia a neuromarketing a integrovaná marketingová komunikácia

Kedy: individuálne termíny (jún-október 2023)

Kde: Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré mesto
Max. počet účastníkov: 10
Cena: 399 € (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje)

Back to Top