Psychológia v marketingu

  • PSYCH-APM-S 2022
  • 28. február - 4. apríl 2022
    (pondelok 17.30-20:30)

Spotrebiteľské správanie cez optiku najnovších poznatkov z oblasti neurovied, psychológie, neuroekonómie, behaviorálnej ekonómie a integrovanej marketingovej komunikácie.Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 6 večerných vzdelávacích modulov (18 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, workshopov, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania.

Obsah kurzu:
1. Psychológia v marketingu: percepcia, osobnosť, potreby, motivácia, učenie, kultúra, subkultúry, generácie, demografické premenné
2. Neuroekonómia: integratívny pohľad na novú vednú disciplínu na križovatke ekonómie, neurovied a psychológie
3. Neurobiologické základy psychiky a správania: ako naše prežívanie, správanie a rozhodovanie ovplyvňuje náš mozog, neurotransmisia a endokrinný systém
4. Behaviorálna ekonómia: racionalita vs iracionalita, rozhodovanie, „nudges“
5. Psychologické aspekty brandingu: identita,hodnoty, emócie, lojalita
6. Neuromarketing a integrovaná marketingová komunikácia

Kedy: 28. február – 4. apríl 2022 (každý pondelok od 17.30 – 20.30) 

Kde: Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania, Konventná 6, 811 03 Bratislava – Staré mesto
Max. počet účastníkov: 8
Cena: 399 € (v cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje)

Back to Top