Psychológia kritického myslenia

  • ORG-12-2023
  • 21. jún 2023
    10.00-15.00 hod.

V priemere náš mozog spracuje denne 74 GB informácií a vykoná 35 tisíc rozhodnutí. Často sa nachádzame v zajatí kognitívneho zahltenia informáciami, ktoré majú rôznu výpovednú hodnotu. Mnohokrát ale ide o informácie, ktoré sú vyslovene zavádzajúce, nepravdivé a manipulatívne. Donedávna ľudom postačovalo intuitívne myslenie a tzv. „zdravý rozum“ – dnes už to však neplatí. Kritické myslenie je v znalostnej ekonomike čoraz väčšou nevyhnutnosťou a zároveň kľúčovou kompetenciou. Na tomto kurze spoločne preskúmame tajomstvá ľudskej mysle, heuristík, kognitívnych omylov, interpretačných skreslení a ilúzií. Naučíme sa s nimi lepšie pracovať a využiť ich vo svoj prospech. 

Obsah kurzu: 

  • Sme racionálne bytosti?
  • Neurobiologické základy psychiky
  • Ľudský mozog, percepcia, myslenie a interpretácia reality – realita v realite?
  • Čo je to kvocient racionality a ako súvisí s IQ?
  • Akých kognitívnych omylov a interpretačných skreslení sa najčastejšie dopúšťame a prečo?
  • Ako rozvíjať kritické myslenie?

Kedy: 21. jún 2023, 10.00-15.00 hod.
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 189 €

Back to Top