Osobnosť a temperament kandidáta

  • ORG-02-2023
  • 22. jún 2023, 10.00-15.00 hod.

Okrem overovania potrebných kompetencií a skúseností kandidátov je v rámci výberového konania potrebné venovať pozornosť aj ich temperamentu a osobnostným charakteristikám. Osobnosť človeka a jednotlivé psychologické kategórie (dimenzie osobnosti) môžu byť cenným prediktorom jeho pracovného výkonu a celkového fungovania v oblasti interpersonálnych vzťahov v konkrétnom pracovnom tíme alebo celej organizácii.

two business partners shaking hands while sitting in coffee shop

Obsah kurzu:

  • Osobnosť, temperament a charakter
  • Typológie osobnosti v kontexte pracovného výkonu
  • Dimenzie osobnosti ako prediktory pracovného výkonu
  • Nebezpečné a akcentované osobnosti
  • Psychodiagnostika v manažmente ľudských zdrojov

Kurz je navrhnutý pre pracovníkov ľudských zdrojov a manažérov, ktorí si vyberajú pracovníkov do svojich tímov.

Kedy: 22. jún, 2023, 10.00-15.00 hod.
Kde: Atelier Konventná-Creative HUB, Konventná 6, 811 03 Bratislava
Cena: 189 €

Back to Top