Kritické myslenie v manažmente nadváhy a obezity

  • SLIM-S-KM 2022
  • 22. máj 2022
    Nedeľa (17.30-20:30)

Chceli by ste schudnúť a upraviť životný štýl, ale v spleti informácií sa cítite bezradní a neviete sa pohnúť z miesta? Keto, low carb, delená strava, prerušovaný pôst, cyklovanie sacharidov.. málokomu sa z toho nezatočí hlava. Informácií o „zdravom“ stravovaní a životnom štýle je plný internet, ale ako vyselektovať tie relevantné? Ako nenaletieť zaručeným receptom a dobre mieneným radám, ktoré vám môžu ublížit? Na workshope sa dozviete:

Kde čerpat dôveryhodné informácie a ako rozpoznať nedôveryhodné zdroje
Aké sú predpoklady pre zmenu vášho životného štýlu
Akým chybám sa vyhnúť, aby vaše snaženie vytrvalo
Ako môžete využiť poznatky z psychológie vo váš prospech
Čomu se vyhnúť ak sa rozhodnete zveriť sa do rúk výživovému poradcovi alebo tvorcom jedálničkov
Kritický pohľad na doplnky stravy, spaľovače tukov a podobné zázraky
Ako postupovať aby sme docielili trvalú zmenu návykov

Back to Top