Kreatívne prezentačné zručnosti I.

  • ORG-02-S 2022
  • individuálne termíny
    (9.00 – 18.00)

Na tomto interaktívnom workshope sa naučíte ako vytvoriť a odprezentovať obsah prezentácie tak, aby ste svoje publikum zaujali a presvedčili. Ako také niečo dosiahnuť sa naučíte prostredníctvom pochopením fungovania ľudskej psychiky. Dozviete sa tiež ako zostať autentickým a sám sebou a zároveň pritom pôsobiť profesionálne a presvedčivo a čomu je dobré sa pri prezentácii vyhnúť. Zároveň sa naučíte ako vytvoriť prezentáciu, ktorá bude zaujímavá, graficky pútavá, zrozumiteľná a vecná.

Obsah workshopu:

  • Príprava prezentácie (tipy a triky)
  • Základné pravidlá prezentovania (komunikačný štýl, neverbálna komunikácia, ako sa pohybovať počas prezentácie a ako pracovať s pomôckami)
  • Ako zaujať publikum, ako pracovať s hlasom
  • Ako efektívne zodpovedať otázky k téme prezentácie
  • Prezentovanie svojej vlastnej prezentácie pred účastníkmi workshopu
  • Spätná väzba od lektora a účastníkov školenia

Back to Top